Đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của TP. Đà Nẵng

Thời gian qua, một số tổ chức và cá nhân luật sư tiếp tục đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Đà Nẵng.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận và chuyển số tiền này tới Ủy ban MTTQ TP. Đà Nẵng.

Danh sách (bổ sung) đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tai TP Đà Nẵng.55 views0 comments