ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO GIỮA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VÀ QUỸ IRZ VÀ LĐLS LIÊN BANG ĐỨC

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO ĐƯỢC TỔ CHỨC VỚI SỰ PHỐI HỢP GIỮA

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VÀ QUỸ IRZ VÀ LĐLS LIÊN BANG ĐỨC

Kính gửi các Luật sư thành viên,

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Đối thoại pháp quyền giữa Việt Nam và CHLB Đức, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ phối hợp với Quỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) và Liên đoàn Luật sư Liên bang Đức tổ chức hội thảo với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm của Luật sư trong tư vấn và giải quyết tranh chấp hợp đồng, bồi thường trong và ngoài hợp đồng". Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến và được diễn ra trong 02 ngày là 21 và 22/10/2021. Tham dự và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tại Hội thảo, về phía Việt Nam có: - Luật sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Thơ – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng (Liên đoàn Luật sư Việt Nam), Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Đình Thơ - Luật sư Luật sư Đinh Ánh Tuyết – Luật sư sáng lập và điều hành Văn phòng Luật sư IDVN, Thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế (Liên đoàn Luật sư Việt Nam), Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Về phía CHLB Đức có: - Giáo sư, Tiến sỹ Volkert Vorwerk, Luật sư tại Tòa án tối cao Liên bang - Luật sư Trương Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội Luật sư Đức-Việt (DVJV), Luật sư sáng lập tại hãng luật TRUONG LEGAL, Stuttgart, CHLB Đức Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông báo để các Luật sư đăng ký tham dự hội thảo theo đường link sau trước ngày 10/10/2021:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qHJFFx8mNe_6Mtn5FS9RSCTwtbkXOuqTiB5K8yDWJTFogg/viewform Số lượng đại biểu tham dự hội thảo khoảng 100 đại biểu nên Liên đoàn sẽ nhận bản đăng ký cho đến khi đủ số lượng.

(Đường link tham dự trực tuyến sẽ được gửi đến địa chỉ email của Luật sư nêu trong bản đăng ký trước ngày tổ chức hội thảo)


369 views0 comments