Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 20/6/2019, Đoàn Luật sư tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Đoàn Luật sư Việt Nam; lãnh đạo Sở Tư pháp, phòng tư pháp các huyện, thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các thành viên thuộc Đoàn Luật sư tỉnh.

Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh có 6 văn phòng luật sư với 33 luật sư thành viên. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Đoàn Luật sư tỉnh đã tham gia tố tụng, bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền, lợi ích, tư vấn pháp luật, làm dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức được 1.095 vụ việc, trong đó 654 vụ do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu; 307 do khách hàng yêu cầu; 134 vụ do Trung tâm trợ giúp pháp lý yêu cầu. Các luật sư chấp hành nghiêm sự phân công của Ban chủ nhiệm, tổ chức hành nghề luật sư, qua đó giúp các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh, huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm được kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai; chưa có trường hợp nào để xảy ra tranh chấp giữa tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư với khách hàng.

Tại đại hội, các thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh đã nêu một số khó khăn như: kinh phí hoạt động của đoàn; khó khăn trong kết nạp đội ngũ luật sư trẻ trong nhiệm kỳ vừa qua.


Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Long Hải đã ghi nhận những kết quả Đoàn Luật sư tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ các mặt công tác; thường xuyên phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan trong việc bồi dưỡng luật sư thành viên, phát triển luật sư trẻ và quản lý hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Cùng với đó tiếp tục nghiên cứu thành lập tổ chức Đảng của Đoàn Luật sư tỉnh theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư.

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 gồm có 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Tài Hiệp được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh.Tin và ảnh: THANH HUYỀN

39 views0 comments