Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII (2018-2023)

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2019, Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII ( 2018-2023), đại hội diễn ra hai ngày là ngày 17 và 18 tháng 01 năm 2019, tại hội trường số 09, trung tâm văn hóa, hội nghị tỉnh Sóc Trăng.

Dự đại hội có tiến sĩ, luật sư Phan Thông Anh – phó trưởng đại diện của liên đoàn luật sư Việt Nam tại Tp HCM, thừa ủy quyền của chủ tịch liên đoàn luật sư Việt Nam, ông Lư Thanh Dũng, phó trưởng ban nội chính tỉnh Sóc Trăng, ông Huỳnh Hoàng Vũ, phó giám đốc sở tư pháp tỉnh Sóc Trăng, ông Võ Hoàng Anh, phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng và  đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng, Công đoàn, Mặt trận tổ quốc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và báo, đài đưa tin đại hội

Cùng 35 luật sư trong tổng số 40 luât sư thành viên và 4 người tập sự hành nghề luật sư, trong tổng số 5 người tập sự hành nghề luật sư. Như vậy, với số luật sư tham dự đại hội là quá bán, đủ để tiến hành đại hội.

Nội dung của đại hội đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII ( 2018-2023) là:

- Tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ VII và phương hướng của nhiệm kỳ VIII

- Góp ý và thông qua nội quy của đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng.

- Bầu lại ban chủ nhiệm, và hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ VIII

- Bầu đại biểu đi dự đại hội liên đoàn luật sư Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo đại hội tiến sĩ, luật sư Phan Thông Anh đánh giá cao những thành tích của đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ VII, mong muốn rằng trong nhiệm kỳ VIII, thì đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong nhiệm vừa qua, đóng góp vào thành tích của đội ngũ luật sư cả nước, đặt biệt là hiện tại thành viên luật sư của đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng có khoảng 23 luật sư là đảng viên nhưng lại không sinh hoạt chung trong một chi bộ mà lại sinh hoạt ở nhiều chi bộ khác nhau, hy vọng rằng trong nhiệm kỳ VIII này thì đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng sẽ tập hợp các luật sư thành viên, là đảng viên về sinh hoạt cùng một chi bộ, để tạo thêm sự đoàn kết.


Luât sư Phan Thông Anh phát biểu tại đại hội đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII ( 2018-2023)
Luât sư Phan Thông Anh phát biểu tại đại hội đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII ( 2018-2023)

Đại hội đã bầu được ban chủ nhiệm, hội đồng khen thương, kỷ luật nhiệm kỳ VIII.

Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ VIII:

- Luật sư Bạch Sỹ Chất, chủ nhiệm

- Luật sư Huỳnh Ánh Tuyết, phó chủ nhiệm

- Luật sư Sơn Thị Pheng, phó chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII ( 2018-2023)
Ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII ( 2018-2023)

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ VIII:

- Luật sư Trần Tuấn Hiệp, chủ tịch

- Luật sư Triệu Du Nguyên, thành viên

- Luật sư Trần Phạm Minh Thủ, thành viên

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII ( 2018-2023)
Hội đồng khen thưởng, kỷ luật đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII ( 2018-2023)

Bầu đại biểu đi dự đại liên đoàn luật sư Việt Nam:

Ngoài Luật sư Bạch Sỹ Chất, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng là đại biểu đương nhiên đi dự đại hội liên đoàn luật sư Việt Nam, Đại hội đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng còn bầu thêm hai đại biểu, 01 đại biểu chính thức là luật sư Huỳnh Ánh Tuyết, 01 đại biểu dự khuyết là luật sư Trần Tuấn Hiệp.

Đại hội đoàn luật sư tỉnh Sóc Trăng kết thúc vào lúc 11 giờ, ngày 18 tháng 01 năm 2019, thành công tốt đẹp.

Ls. Nguyễn Văn Út

257 views0 comments