Đại hội bất thường Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk

Đến dự Đại hội, có đại diện các sở, ban ngành: Ban Nội chính Tỉnh ủy, TAND tỉnh, Sở tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk... và có mặt đông đủ thành viên Luật sư, người tập sự hành nghề luật sư và cán bộ nhân viên của Đoàn.

Tại báo cáo tổng kết công tác năm 2015 thể hiện: Trong năm 2015, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk đã kết nạp thêm 06 luật sư, thành lập thêm 01 tổ chức hành nghề luật sư, đăng ký tập sự mới 18 người. Trong năm 2015 Đoàn có 22 Văn phòng luật sư, có 60 luật sư, 28 người tập sự hành nghề luật sư và 01 nhân viên. Chi bộ Đảng của Đoàn luật sư kết nạp thêm 02 đảng viên và tiếp nhận 03 đảng viên từ nơi khác chuyển đến, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 15 đảng viên. Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các luật sư của Đoàn đã tham gia tranh tụng 614 vụ án các loại (trong đó án chỉ định 389 vụ), thực hiện 2056 vụ việc khác (gồm tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác).


Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện đồng bộ tất cả các mặt công tác: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ cho luật sư (Đoàn đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho thành viên luật sư của Đoàn và cho các luật sư của các Đoàn luật sư các tỉnh Tây Nguyên, tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm cho tất cả các thành viên luật sư và người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn để ôn lại truyền thống nghề luật sư Việt Nam nhân 70 năm ngày truyền thống luật sư Việt nam); công tác bảo vệ quyền lợi của luật sư trong hành nghề; công tác giám sát hoạt động luật sư; đăng ký tập sự, đăng ký gia nhập; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; phản ánh tâm tư kiến nghị của luật sư... Đoàn cũng triển khai đạt kết quả tốt.

Đoàn còn thực hiện tốt công tác chính trị pháp lý và công tác xã hội ở địa phương, như: đảm nhiệm tốt việc bào chữa án chỉ định, triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý (tham gia tố tụng 69 vụ án các loại do Trung tâm trợ giúp pháp lý yêu cầu và tư vấn pháp luật miễn phí cho 476 trường hợp); Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của luật sư vào các dự thảo sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự..., đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia các chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tham gia ký kết “Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở trên địa bàn tỉnh” với Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, thanh tra tỉnh, Sở tư pháp, Hội luật gia tỉnh và Đoàn luật sư; tham gia Đoàn giám sát “Việc thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” do Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức; tham gia các hội nghị, hội thảo do Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, các cơ quan trung ương khác, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các ngành của tỉnh tổ chức mời Đoàn luật sư tham dự. Trong năm 2015, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát tại Đoàn luật sư về “Công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh”; Đoàn tiếp tục thực hiện công tác kết nghĩa với buôn H’Ring thuộc xã Ea H’Đing, huyện Cư M’gar. Đoàn đã kết hợp những lần đến thăm hỏi tặng quà đồng bào buôn kết nghĩa gắn với việc tuyên truyền phố biến Hiến Pháp 2013, giải đáp, tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình, đất đai, tài nguyên môi trường… Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Đoàn đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.


Trên cơ sở công tác quản lý luật sư và thực tiễn hành nghề luật sư, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận dự thảo Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk. Sau khi thảo luận và thống nhất cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk để áp dụng thay cho Điều lệ Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk đã hết hiệu lực thi hành.

Đại hội bất thường toàn thể luật sư tỉnh Đắk Lắk diễn ra trang trọng, dân chủ, phát huy được trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và thể hiện được sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí của các thành viên luật sư, đã thành công tốt đẹp.


4 views0 comments