Đảng bộ Đoàn luật sư TP Đà Nẵng Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020 )

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng bộ cấp trên. Đại hội cũng đã nghe ý kiến phát biểu của Luật sư Trần Cảnh Nhứt - Chủ nhiệm Đoàn luật sư và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Văn Hoa - Bí thư Đảng ủy Khối. Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 gồm 07 đồng chí, bầu Bí thư, Phó Bí thư, và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí; Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% và kết thúc thành công. Ban Chấp hành Đảng bộ Đoàn luật sư TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 1/ Đồng chí Võ Văn Đáng             - Bí thư Đảng ủy 2/ Đồng chí Hà Đồng Thông         - Phó Bí thư Đảng ủy 3/ Đồng chí Lê Thị Hồng Thanh   - Đảng ủy viên 4/ Đồng chí Nguyễn Văn Trúc      - Đảng ủy viên 5/ Đồng chí Trương Văn Bình       - Đảng ủy viên 6/ Đồng chí Trần Thiên Thanh      - Đảng ủy viên 7/ Đồng chí Nguyễn Lê Vũ           - Đảng ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đoàn luật sư TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 1/ Đồng chí Hà Đồng Thông         - Chủ nhiệm UBKT 2/ Đồng chí Nguyễn Lê Vũ           - Phó Chủ nhiệm UBKT 3/ Đồng chí Trần Tuấn Lợi           - Ủy viên UBKT

Ths.Luật sư Nguyễn Lê Vũ                              Phó Chủ tịch Hội đồng KT-KL Đoàn luật sư TP Đà Nẵng

111 views0 comments