ĐLS tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai công tác năm 2016

Tại Hội nghị, Luật sư Đinh Huy Lượng – Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Ninh Bình đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của ĐLS tỉnh Ninh Bình; báo cáo nêu rõ, trong năm 2015 được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh cũng như Liên đoàn Luật sư Việt Nam, công tác tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt như góp ý xây dựng pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, thực hiện tư vấn pháp luật. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành được 11 tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở tại tất cả các huyện, thị trong tỉnh; bước sang năm 2016, ĐLS tỉnh Ninh Bình xác định những nhiệm vụ trọng tâm đó là bám sát kế hoạch hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để đề ra các giải pháp thực hiện các hoạt động chính của ĐLS tỉnh Ninh Bình trong năm 2016 như: Triển khai Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật hình sự, thực hiện trợ giúp pháp lý và thực hiện những nhiệm vụ chính trị pháp lý tại địa phương.

3 views0 comments