ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ TĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LUẬT SƯ NĂM 2016

Luật sư Phan Duy Phong, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư phát biểu khai mạc Hội nghị nhiệt liệt chào mừng quý vị Đại biểu, các luật sư và những người tập sự hành nghề luật sư đã tham dự Hội nghị đông đủ.

Năm 2015, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đã triển khai đồng đều các lĩnh vực công tác trong đó đạt được một số kết quả nổi bật: Số lượng và chất lượng luật sư ngày càng được nâng cao. Về số lượng đã kết nạp thêm 2 luật sư, và 4 người đăng kí tập sự nâng tổng số luật sư lên 29 người và 6 người tập sự hành nghề luật sư. Các văn phòng luật sư và Luật sư đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình trên tất cả các lĩnh vực được giao và đạt nhiều kết quả khả quan, cao hơn so với năm trước. Chất lượng các dịch vụ pháp lý được nâng cao đặc biệt các vụ bào chữa đã thể hiện được quan điểm của Đảng và Nhà nước, có lý có tình được Tòa chấp nhận, đồng thời giúp Hội đồng xét xử tránh được những vi phạm sai sót trong quá trình xét xử.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Đoàn Luật sư Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Luật sư 3 Đoàn: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Về công tác Trợ giúp pháp lý: Đoàn tổ chức được nhiều cuộc trợ giúp pháp lý nhằm phổ biến và tư vấn pháp luật cho hàng nghìn người dân thuộc các xã vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng hàng trăm cuốn sách pháp luật cho UBND xã bổ sung tủ sách pháp luật. Công tác phổ biến pháp luật cũng được thực hiện dưới nhiều hình thức như tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”, thông qua hoạt động hành nghề trong tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật, phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục “Luật sư của bạn”... Các hình thức tuyên truyền này đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực cho người dân.

Triển khai công tác năm 2016, Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đã thảo luận sôi nổi và thống nhất tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức cho các luật sư nghiên cứu học tập thực hiện các Nghị quyết, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư, không có luật sư vi phạm phải xử lý kỷ luật.

- Tiếp tục có nhiều giải pháp thích hợp để kiện toàn củng cố tổ chức, nâng cao số lượng chất lượng luật sư.

- Nâng cao chất lượng hành nghề luật sư, thông qua hoạt động hành nghề để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Tỉnh phát triển.

- Tổ chức việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm cho luật sư với hình thức phong phú hiệu quả.

- Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật.

- Tổ chức Đại hội bất thường Đoàn Luật sư để thông qua Nội quy và các nhiệm vụ khác do Liên Đoàn và Tỉnh giao.


Phát biểu tại Hội nghị, Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Lãnh đạo Sở Tư pháp đều đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Luật sư Hà Tĩnh đã đạt được trong năm qua và đề nghị Đoàn Luật sư tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động của luật sư nhằm nâng cao vai trò vị trí của luật sư cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn Luật sư đã tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016. Với tinh thần và khí thế mới, năm 2016 Đoàn Luật sư Hà Tĩnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi mặt công tác, xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Đất nước và của tỉnh nhà.

7 views0 comments