Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người tập sự hành nghề

Trong 04 ngày, từ ngày 22, 23, 24, 25/06/2019, tại Văn phòng Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, số 46 Y Jút, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn. Luật sư Chu Đức Lưu - nguyên Chủ nhiệm Đoàn luật sư nhiệm kỳ 2014 - 2019, Luật sư Tạ Quang Tòng - Chủ nhiệm, Luật sư La Văn Tờn - Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tham dự khai mạc và hướng dẫn tại lớp bồi dưỡng.

Khai mạc lớp bồi dưỡng, Luật sư Tạ Quang Tòng, Chủ nhiệm Đoàn luật sư nhấn mạnh đến những kiến thức pháp lý luật sư cần có, kinh nghiệm trong thực tiễn hành nghề luật sư mà những người tập sự hành nghề luật sư phải quan tâm không những để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ kiểm tra hết tập sự mà còn cho việc hành nghề sau này.
Tại lớp bồi dưỡng, Luật sư La Văn Tờn, Phó Chủ nhiệm đã trực tiếp trình bày, hướng dẫn, trao đổi, cùng thảo luận với người tập sự hành nghề luật sư về kiến thức pháp luật, kỹ năng của luật sư trong việc giải quyết các vụ án hình sự, các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính, lao động, hôn nhân - gia đình, kinh doanh thương mại, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, tố tụng, phán quyết của trọng tài thương mại, kinh nghiệm khi giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động nghề nghiệp, kinh nghiệm nghiên cứu hồ sơ, nghiên cứu tình huống, giải quyết các vấn đề, tra cứu, áp dụng các văn bản pháp luật, việc tuân thủ pháp chế, bảo vệ pháp luật, tôn trọng sự thật khách quan, các tình huống phát sinh khác trong hoạt động nghiệp vụ của luật sư.Bên cạnh việc bồi dưỡng cho người tập sự hành nghề luật sư các kiến thức pháp luật, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành đã có hiệu lực pháp luật, Ban Chủ nhiệm còn chú trọng truyền đạt đến những người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn các quy định của Luật luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt nam, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt nam, Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk

Mặc dù cơ sở vật chất còn chật hẹp, kinh phí không nhiều, đây cũng là hoạt động thường niên của Đoàn luật sư tỉnh Đăk Lăk, không những giúp cho người tập sự hành nghề luật sư vững vàng thêm về nghiệp vụ, nắm bắt các văn bản pháp luật, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, những quy định pháp luật về luật sư, hành nghề luật sư để mai sau khi đạt kết quả kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư trở thành luật sư chính thức làm tốt chức năng xã hội của người luật sư Việt Nam: …góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, khẳng định được vị trí, vai trò, hình ảnh của người luật sư, xứng đáng với sự tin cậy của cộng đồng, xã hội, của các cơ quan, tổ chức và công dân.

Trong kỳ kiểm tra hết tập sự đợt 01/2019 do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức, Đoàn luật sư Tỉnh Đắk Lắk có 07 người tập sự hành nghề luật sư đăng ký tham dự kiểm tra, cả 07 người đã có tên trong danh sách các thí sinh tham gia kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam đợt này.
3 views0 comments