Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành Đại hội bất thường

Theo ông Vũ Bá Thanh - Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Nội dung chính của đại hội bất thường để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Khen thưởng- Kỷ luật nhiệm kỳ VI; thông qua nội quy tổ chức hoạt động của Đoàn; thông qua các quy chế tổ chức, hoạt động của các ban chuyên môn như: Ban bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, Ban bảo vệ quyền lợi luật sư, Ban giám sát đạo đức hành nghề luật sư, Ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban truyền thông và Trung tâm tư vấn pháp lý. Đại hội còn thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014-2015,  phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và báo cáo công tác tài chính năm 2014-2015 của Đoàn Luật sư.

Được biết Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay đứng thứ 5 toàn quốc về số lượng thành viên. Cụ thể trong đó có 183 thành viên chính thức, 56 luật sư tập sự. Có 62 tổ chức hành nghề luật sư. Trong năm 2015 vừa qua đội ngũ luật sư tỉnh đã tham gia tranh tụng, tư vấn pháp lý trên 2504 vụ việc, đóng góp cho ngân sách địa phương 450 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLSVN Đỗ Ngọc Thịnh đã biểu dương những đóng góp của đội ngũ luật sư tính Bà Rịa –Vũng Tàu trong sự nghiệp phát triển của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng một nhà nước pháp quyền theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Luật sư Thịnh cũng yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và toàn thể đội ngũ luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát huy tinh thần đoàn kết, thực nhiện chế độ tự quản, tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội lần hai của LĐLSVN, Nghị quyết của HĐLS toàn quốc và Nghị quyết của đại hội Đoàn luật sư vừa được 100% các đại biểu thông qua…

193 views0 comments