Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận tổ chức tọa đàm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Hợp tác xã.

Hướng tới hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống luật sư Việt Nam 10 tháng 10, Ngày 7 tháng 10 năm 2016 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận và Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề: “ Xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật và giải pháp thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Bộ Tư pháp, một số tổ chức hành nghề luật sư của Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận và hơn 90, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Luật sư Nguyễn Toàn Thiện, Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận; Luật sư Lê Anh Văn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ông Nguyễn Phú Hoàng, Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận đồng chủ trì tọa đàm.Tại buổi tọa đàm Luật sư  Nguyễn Toàn Thiện, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận đã báo cáo với các đại biểu tham dự tọa đàm về cơ cấu tổ chức của Đoàn luật sư  Bình Thuận, số lượng tổ chức hành nghề luật sư và khả năng đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn; Ông Nguyễn Phú Hoàng,  Chủ nhiệm Liên minh HTX Bình Định báo cáo về nhu cầu tư vấn pháp luật của các HTX trên địa bàn, đặc biệt hiện nay Bình Thuận là tỉnh đang triển khai  việc chuyển đổi  hợp tác xã sang  mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012, hiện tại mới đạt trên 60% vì vậy  mà nhu cầu về tư vấn pháp luật của HĐQT Hợp tác xã, các hộ xã viên và các doanh nghiệp về các vấn đề: Quản trị HTX; Hợp đồng mua bán điện, Hợp đồng thu mua tiêu thụ sản phẩm; đăng ký nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xử hàng hóa, chất lượng sản phẩm của các SP Thanh Long, Nho….; Luật sư Lê Anh Văn, Đại diện cơ quan triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý của  Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Thành viên Tổ thư ký Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp 585 – Bộ Tư pháp trình bày báo cáo về kế hoạch triển khai thiết lập mạng lưới TVPL cho doanh nghiệp, HTX và định hướng các giải pháp gắn kết giữa luật sư và doanh nghiệp và hợp tác xã để vận hành mạng lưới TVPL, đặc biệt trong giai đoạn 2016 -2020 khi chúng t among muốn đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp ra đời và hoạt động có hiệu quả thì vấn đề hỗ trợ pháp lý là một nhu cầu rất lớn.

Tại buổi tọa đàm nhiều câu hỏi của doanh nghiệp, HTX đã được đặt ra liên quan đến Hợp đồng mua bán điện, giải quyết nợ tồn đọng của xã viên,  hợp đồng thu mua nông sản, cũng  tại phiên thảo luận nhiều luật sư thuộc các tổ chức HNLS của  Đoàn luật sư Bình Định đã  trực tiếp giải đáp  các tình huống pháp luật do các đại biểu HTX đặt ra, đồng thời khuyến cáo các HTX, doanh nghiệp về những vấn đề pháp lý cần quan tâm để phòng ngừa các rủi ro pháp lý.

Kết thúc buổi tọa đàm Ông Nguyễn Phú Hoàng Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bình  Thuận và luật sư Nguyễn Toàn Thiện, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận đã thống nhất sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác BCN Đoàn luật sư và Ban thường trực Liên Minh Hợp tác xã của tỉnh để làm cơ sở để triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doah nghiệp, HTX;  đồng thời đề nghị các Tổ chức HNLS có kế hoạch phân công luật sư chuyên sâu về pháp luật HTX và quản  trị HTX và chính sách của nhà nước hỗ trợ cho HTX để thực hiện tư vấn pháp luật đúng đối tượng  đảm bảo phát huy có hiệu quả.

VPĐLS tỉnh Bình Thuận

106 views0 comments