Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội bất thường và đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 16/7/2017, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang tổ Đại hội bất thường. Nội dung chính của Đại hội tập trung vào việc đóng góp ý kiến và thông qua Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang.

Tham dự đại hội có toàn thể các Luật sư thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang, đại diện lãnh đạo các Sở Nội vụ, Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Bắc Giang.


Sau khi nghe phát biểu của các Luật sư thành viên, ý kiến góp ý của Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, đầu mối trực thuộc các đơn vị trong tỉnh, Ban Tổ chức Đại hội đã bày tỏ sự cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu từ tất cả các đại biểu, nhất trí bổ sung những nội dung phù hợp vào Nội quy của Đoàn.   

Sau đó, các Luật sư thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang đã tiến hành biểu quyết thông qua “Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang” gồm 8 Chương 25 Điều, quy định chi tiết những vấn đề thuộc nội bộ Đoàn Luật sư tỉnh.

Đồng thời, đại hội cũng đã góp góp và thông qua “Quy chế quản lý tài chính, sử dụng tài sản của Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang”, gồm 06 điều.


Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động luật sư năm 2016.

 Luật sư Dương Minh Kiên

                                                             Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Giang

5 views0 comments