Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2015

Trong năm 2014, tổng số vụ việc các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư đã đảm nhận là 1.228 vụ việc, trong đó: án hình sự 428 vụ; án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính 137 vụ; dịch vụ pháp lý 20 vụ; tư vấn pháp lý 800; tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí 52; đại diện ngoài tố tụng và dịch vụ pháp lý khác 50 vụ. Bên cạnh đó, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức cho các thành viên tham gia đầy đủ các đợt góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương tổ chức; tư vấn, trả lời đơn thư qua chuyên mục “Hộp thư truyền hình” phát trên sóng của Đài phát thanh và truyền hình của tỉnh Bắc Giang…


Với kết quả đạt được trong năm 2014, nhiều tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân luật sư đã được khen thưởng như: Văn phòng Luật sư Phạm Xuân Anh, Văn phòng Luật sư Dương Minh Nhâm, Luật sư Dương Minh Kiên, Luật sư Vũ Trọng Bình….. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang đề ra phương hướng và nhiệm vụ cơ bản năm 2015, trong đó sẽ chú trọng ttiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả các lĩnh vực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp với phổ biến, quán triệt và giám sát chặt chẽ hoạt động hành nghề của các tổ chức hành nghề luật sư; giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư; tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho luật sư trong hành nghề; Tăng cường công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, người dân tộc, đối tượng chính sách, người chưa thành niên; ký quy chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng; mở rộng quan hệ giao lưu với các đoàn luật sư tỉnh bạn… và các nhiệm vụ khác. Phát biểu tại hội nghị, Lãnh đạo Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang ghi nhận những đóng góp của Đoàn luật sư tỉnh trong việc tích cực tham gia xây dựng pháp luật, góp phần bảo vệ công lý, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp trong công tác đối với Đoàn luật sư tỉnh; thường xuyên quan tâm tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các đợt hội thảo, học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành và năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các luật sư; tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động hành nghề của các tổ chức hành nghề luật sư; chú trọng công tác giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho luật sư; mong rằng trong năm 2015 Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang sẽ phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng để hoạt động tốt và đạt hiệu quả cao hơn, khẳng định vai trò của luật sư trong đời sống xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tại hội nghị, các luật sư cũng đã phát biểu ý kiến trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn trở ngại của luật sư khi tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự từ giai đoạn điều tra, những đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục.

Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang

2 views0 comments