Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh tổ chức “Bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư 2016”

Thực hiện Luật Luật sư năm 2006, đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; Kế hoạch công tác năm 2016 của Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh.rong hai ngày, ngày 26 và ngày 27/11/2016, tại Hội trường - Hội Nông dân tỉnh. Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư năm 2016 cho gần 60 là luật sư thành viên và người tập sự hành nghề luật sư. Nội dung tập huấn bao gồm những điểm mới của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 đã được Quốc hội khóa 13 thông qua.

Hai ngày tập huấn thiết thực, bổ ích. Các luật sư được nghe báo cáo viên giới thiệu đầy đủ, cụ thể, chi tiết về nội dung, tinh thần những điểm mới của Hai bộ luật, gắn với tình huống pháp lý minh họa. Qua đó giúp cho luật sư nắm đầy đủ nội dung, tinh thần từng điều, khoản của Hai Bộ luật quan trọng này làm cẩm nang vận dụng trong thực tiễn; để mỗi luật sư nâng cao kỹ năng hành nghề ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nội dung về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/05/ 2005  về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đế năm 2020 của Bộ Chính trị và trong tình hình mới hiện nay.

Kết thúc đợt tập huấn có 100% luật sư thành viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư năm 2016./.

LS Phan Văn Thưởng, ĐLS tỉnh Bắc Ninh

2 views0 comments