Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh tiến hành đại hội (bất thường) - thông qua nội quy Đoàn Luật sư

Ngày 21/8/2016, tại thành phố Bắc Ninh, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội (bất thường) theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 1573-QĐ/BTP, ngày 28/8/2015. Tham dự Đại hội có Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh; Ông Lê Đăng Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện một số cơ quan, ban nghành tỉnh Bắc Ninh. Về dự Đại hội có đông đủ các luật sư thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh và những người tập sự hành nghề luật sư.


Đại hội đã thảo luận sôi nổi và thông qua Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh (gồm 5 chương, 12 điều) và Quy chế phân công luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (án chỉ định).


Phát biểu tại Đại hội, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh chúc mừng thành công của Đại hội, đã thông qua Nội quy Đoàn Luật sư, quy định những vấn đề nội bộ của Đoàn Luật sư theo quy định của pháp luật và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Nhân dịp này, Luật sư Đỗ Ngọc thịnh thông báo với Đại hội một số công tác sắp tới của Liên đoàn nhằm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ luật sư chuyển từ mô hình tố tụng sang mô hình tranh tụng theo kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới như Nhật, Mỹ… Đồng thời xây dựng đội ngũ luật sư có đủ trình độ tham gia tranh tụng quốc tế, đáp ứng nhu cầu chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở nước ta hiện nay.


Quốc Bảo

1 view0 comments