Đoàn Luật Sư Tỉnh Hà Nam tổ chức Đại Hội lần thứ VI

Đoàn Luật Sư Tỉnh Hà Nam tổ chức thành công Đại Hội lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2019-2024).

Ngày 24,25 /5/2019, tại Khách sạn Mường Thanh, phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam đã tổ chức Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự có Luật sư  Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN); ông Hoàng Văn Tuệ - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ngành trong tỉnh; đại diện Đoàn luật sư các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình và toàn thể các luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam.

Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam được thành lập từ năm 1997, trải qua 05 nhiệm kỳ với nhiều thay đổi trong công tác tổ chức và hoạt động. Tổng số luật sư thành viên của Đoàn hiện nay là 28 luật sư chính thức và người tập sự hành nghề luật sư, hoạt động trong các tổ chức hành nghề gồm 2 công ty luật và 1 trung tâm tư vấn, một văn phòng đại diện và 03 chi nhánh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 355 vụ, trong đó tập trung ở các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính… Trong đó cơ bản là những vụ án bào chữa theo chỉ định của cơ quan tiến hành tố tụng từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử…

Số vụ việc tư vấn pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, hình sự, dân sự và vụ việc khác là 1.320 vụ việc.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đã tích cực tham gia công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương thông qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp theo quy chế phối hợp số 01/QCPH-STP-ĐLS (ngày 02/3/2017) giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư.

Tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương theo chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS (ngày 11/10/2018) giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam về phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở....

So với trước đây, thời gian vừa qua số vụ án hành chính, án chỉ định tăng lên, hoạt động của luật sư trong Đoàn diễn ra mạnh mẽ hơn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và tư vấn theo hợp đồng dài hạn cho doanh nghiệp có xu hướng phát triển, các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư. Điều đó cho thấy vị thế của luật sư ngày một được nâng cao và khẳng định vai trò quan trọng của mình trong hoạt động phát triển kinh tế, xã hội.

Trong điều kiện hội nhập quốc tế, thị trường đã có nhiều thay đổi, số lượng khách hàng là doanh nghiệp tăng lên, quy mô và tính phức tạp của các vụ việc, đòi hỏi dịch vụ pháp lý có tính chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, và có quy mô tập trung hơn.

Việc phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế cũng là một yêu cầu cấp thiết. Đoàn luật sư đã thực hiện các hoạt động bồi dưỡng thường xuyên về pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế, tập hợp các nhóm luật sư hoạt động chuyên sâu về thương mại quốc tế để giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong hành nghề và thực hiện các hoạt động khác phục vụ hội nhập.

Hàng năm, Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam đều phối hợp với các Đoàn luật sư trong khu vực Đồng bằng sông Hồng mở lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề luật sư, giải đáp những khó khăn thắc mắc của các luật sư trong quá trình hành nghề; đồng thời giáo dục đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức ứng xử trong khi hành nghề cho các luật sư thành viên của Đoàn.

Đoàn thường xuyên tham gia các hội nghị, hội thảo do Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan chức năng tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ. Đồng thời đóng góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo sửa đổi, bổ sung văn bản luật, văn bản dưới luật cho các cơ quan chức năng, qua đó đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương của Đoàn luật sư.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, do Luật sư Nguyễn Huỳnh Long làm Chủ nhiệm; các Phó Chủ nhiệm gồm Luật sư Lê Công Đính và Luật sư Nguyễn Hồng Bách. Bầu Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật, do Luật sư Phạm Xuân Cấn làm Chủ tịch.

Một số hình ảnh về Đại hội
Nguyễn Huỳnh Long - Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Hà Nam

209 views0 comments