Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong hai ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2019, tại Nhà khách Bạch Đằng, số 89 Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Tham dự Đại hội có 40/45 đại biểu là Luật sư thành viên.

Đại hội vinh dự được đón tiếp luật sư Nguyễn Văn Chiến - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam; đồng chí Lê Văn Hiệu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Ngô Quang Giáp - Giáp đốc Sở Tư pháp và các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cùng các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Đại hội đã thông qua các Văn kiện do Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật khóa VIII (2013 - 2018) trình, bao gồm: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ VIII (2013 - 2018) và phương hướng công tác nhiệm kỳ IX (2018 - 2023) của Đoàn luật sư; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ VIII (2013 - 2018) của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; Báo cáo tài chính của Đoàn luật sư nhiệm VIII (2013 - 2018); Phương án nhân sự Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ IX (2018 - 2023).

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm gồm 3 luật sư: Nguyễn Kiều Đông, Phạm Khắc Du, Nguyễn Trọng Quyết, Chủ nhiệm là Luật sư Nguyễn Kiều Đông, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 3 luật sư:  Phạm Thị Dịu, Ninh Văn Lực, Nguyễn Đình Toàn.

Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương

89 views0 comments