Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa: Trao Thẻ luật sư cho các luật sư mới gia nhập Đoàn

4 luật sư mới gia nhập Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đợt này là: luật sư Nguyễn  Văn Hải (sinh năm 1953, nguyên thẩm phán TAND tỉnh Khánh Hoà), luật sư Nguyễn Nhiêu Mỹ Tú (sinh năm 1980), luật sư Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1970), luật sư Nguyễn Thị Minh Trang (sinh năm  1985).Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm với các luật sư mới gia nhập Đoàn

Như vậy, đến nay Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hoà có 56  luật sư thành viên, 26 tổ chức hành nghề luật sư (gồm 24 Văn phòng luật sư và 2 Công ty luật)  hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

60 views0 comments