Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 2015

Với đặc thù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của người dân, doanh nghiệp không nhiều, số lượng luật sư ít, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo địa phương và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, sự đoàn kết gắn bó của Ban Chủ nhiệm và sự nỗ lực của các luật sư nên thời gian qua nên Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2014 là năm đầu tiên, Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2013-2018) và tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, tiến tới Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II; đồng thời triển khai các quy định của Luật Luật sư, Chiến lược phát triển nghề luật sư và Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020”. Được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2014 công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đoàn luật sư luôn được thực hiện với hình thức kết hợp chặt chẽ học tập, quán triệt đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư” nhằm xây dựng các giá trị chuẩn mực của nghề luật sư. Kết quả đã có 100% luật sư thành viên của Đoàn tham gia học tập Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Thông qua việc học tập “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư”, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp của các luật sư thành viên đã được nâng lên, góp phần tạo lập và củng cố niềm tin của cộng đồng xã hội vào luật sư và nghề luật sư. Đồng thời, qua đó cũng sàng lọc những luật sư còn thiếu ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện tư tưởng đạo đức để có biện pháp giáo dục, uốn nắn kịp thời. Trong năm qua, Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai đã tổ chức các Hội thảo lấy ý kiến đóng góp, hoàn thiện nội dung Dự thảo ChươngVII - Bộ luật Tố tụng Hình sự, tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo phần chung của Bộ luật Hình sự, cử luật sư đại diện Đoàn tham gia Hội thảo về quyền im lặng trong tố tụng Hình sự và quy định về bào chữa trong Bộ luật Tố tụng Hình sự… Đoàn cũng đã tham gia góp ý, xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: Dự thảo Bộ luật Dân sự, Dự thảo luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), Luật thi hành án Dân sự (sửa đổi) Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…Đồng thời tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai. Song song với đó, năm 2014 Đoàn đã phân công các tổ chức hành nghề luật sư cử luật sư tham gia bào chữa 100 % số lượng vụ án hình sự theo yêu cầu của các cơ quan tố tụng. Thông qua hoạt động tố tụng các luật sư đã phát huy được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần trong việc xác định sự thật, khách quan của vụ án, giúp việc điều tra, truy tố và xét xử được nhanh chóng, chính xác. Nhân Ngày truyền thống luật sư Việt Nam, Đoàn đã tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho 27 lượt người. Năm 2014 Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai đã tập trung vào việc xây dựng các quy chế, quy định nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ (2013 - 2018), tổ chức họp toàn thể luật sư để triển khai Quy định số 93/QĐ-BTV ngày 09/10/2014 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư, Phổ biến triển khai Công văn số 3103/BTP-BTTP ngày 14/7/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư…Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư và Giám đốc Sở Tư pháp đã thống nhất và ký ban hành “Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Lào Cai” Với 12 luật sư thành viên, trong đó có 10 đảng viên, hiện nay tại địa bàn tỉnh Lào Cai có 6 tổ chức hành nghề luật sư. Trên cơ sở các quy định và điều kiện thực tế, Ban chủ nhiệm Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng trong việc đảm bảo cho luật sư thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của luật sư trong tố tụng. Đến nay các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư hành nghề theo đúng quy định của pháp luật. Công tác giám sát đạo đức nghề nghiệp luật sư được Đoàn luật sư đặc biệt coi trọng, do đó trong năm 2014 không có đơn thư có nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến luật sư; không có luật sư bị xem xét xử lý vi phạm “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư”. Đặc biệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư được Đoàn hết sức coi trọng. Cùng với việc tạo điều kiện, động viên 100% số lượng luật sư thành viên của Đoàn đã tham gia bồi dưỡng, học tập “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư”, năm qua Đoàn đã cử 5 luật sư thành viên tham gia 8 khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề  do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức theo các chủ đề khác nhau. Về hoạt động hành nghề, theo báo cáo của các tổ chức hành nghề luật sư, tính đến ngày 30/9/2014 tổng số các vụ việc đã thực hiện như sau: án hình sự: 92 vụ (trong đó: 75 vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, 17 vụ án hình sự khách hàng mời); án dân sự:  55 vụ việc; án hành chính: 10 vụ việc; án kinh tế: 05 vụ việc;  tư vấn pháp luật: 235 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng: 24 vụ việc; dịch vụ pháp lý khác: 137 vụ việc; trợ giúp pháp lý miễn phí: 247 vụ việc Qua kết quả hoạt động của Đoàn năm 2014 cho thấy, năm 2104 tuy gặp khó khăn về kinh phí hoạt động, nhưng toàn thể luật sư của Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và UBND tỉnh Lào Cai giao, tham gia 100% số lượng các vụ án chỉ định theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, thực hiện trợ giúp pháp lý, góp ý các văn bản pháp luật khi được yêu cầu... Các luật sư thành viên của Đoàn luôn tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề luật sư, đặc biệt các luật sư thành viên rất tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật nâng cao trình độ pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém và tiến hành kiện toàn, củng cố tổ chức, hoạt động của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng-kỷ luật cũng như tăng cường năng lực, thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai thực hiện chế độ tự quản kết hợp quản lý Nhà nước về luật sư. Bên cạnh đó, Đoàn sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ đóng góp tích cực, trách nhiệm, hiệu quả vào công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật; tham gia có hiệu quả, chất lượng trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; phối kết hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án phát triển đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020”; thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động tại địa phương. Đặc biệt, trong kế hoạch công tác năm 2015 Đoàn sẽ chú trọng đối với công tác xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư khi hành nghề và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của luật sư khi hành nghề...

BH

16 views0 comments