Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ kết nạp luật sư

Ngày 11/5/2015, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai tổ chức lễ kết nạp luật sư Đợt 1 năm 2016 cho 01 luật sư thành viên mới gia nhập Đoàn.


Tham dự buổi Lễ có Luật sư Lê Trường Sơn - Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai chủ trì Lễ kết nạp; Đ/c Nguyễn Văn Lợi - Phó giám đốc Sơ Tư pháp tỉnh Lào Cai; đại diện lãnh đạo Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai.


Luật sư Lê Trường Sơn thay mặt Ban Chủ nhiệm giới thiệu khái quát về quá trình xây dựng, phát triển và các hoạt động của Đoàn luật sư Lào Cai trong thời gian qua và kế hoạch phấn đấu đến năm 2018 Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai sẽ có 20 Luật sư thành viên.

Văn Phòng Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai

41 views0 comments