Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 71 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam, 27 năm ngày thành lập Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An, Trong các ngày 8 và 14/10/2016,  Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An đã tiến hành hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) tại các Nghi Liên và xã  Hưng Chính, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.


Triển khai kế hoạch của  Liên đoàn luật sư Việt Nam về tổ chức các hoạt động chào mừng 71 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoach, thành lập Tiểu ban trợ giúp pháp lý. Cùng với triển khai kế hoạch một cách nghiêm túc, cùng với sự ủng hộ của các địa phương, tinh thần trách nhiệm cao của các luật sư, hoạt động trợ giúp tại các địa phương đã thành công tốt đẹp.

Người dân các địa phương đến với hoạt động trợ giúp đều mang tâm trạng phấn khởi vì được tiếp cận với một hoạt động ý nghĩa của Đoàn luật sư. Ngoài phần trao đổi về các vấn đề pháp lý mà người dân quan tâm, rất nhiều câu hỏi được người dân đặt ra để luật sư giải đáp, trao đổi lien quan đến nhiều vấn đề như: đất đai, môi trường, chế độ chính sách, hộ tịch…cùng nhiều vấn đề vướng mắc trong công tác quản lý và sinh hoạt tại địa phương. Tất cả các ý kiến này đã được các luật sư giải đáp trực tiếp, đầy đủ, rõ ràng, dân chủ. Các giải đáp bảo đảm có căn cứ pháp lý cụ thể, sát thực tế, được người dân tán thành và tin tưởng.

Hoạt động trợ giúp pháp lý của Đoàn luật sư Nghệ An tại các địa phương theo mang lại kết quả cao. Đây là hoạt động phát huy được trí tuệ tập thể của các luật sư, có chất lượng, sôi động góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật tại địa phương, giải đáp kịp thời những vướng mắc trong quản lý đời sống. Thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, cán bộ và nhân dân trong xã hiểu biết và tin tưởng hơn vai trò và hoạt động của luật sư, đánh giá cao hoạt động TGPL, mong muốn được duy trì để chính quyền địa phương và nhân dân hiểu biết, tôn trọng và tuân thủ pháp luật, tạo sự đồng thuận, góp phần xây dựng cuộc sống dân chủ, văn minh, hiện đại.

TS.LS.Nguyễn Trọng Hải, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An

44 views0 comments