Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VII (2019-2024)

Trong các ngày 06 tháng 5 năm 2019, tại Hội trường Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận tiến hành Đại hội Đoàn Luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tham dự Đại hội có Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam: TS.LS. Phan Thông Anh - Ủy viên Hội đồng Luật sư Toàn quốc, Phó Trưởng Cơ quan Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện một số đoàn luật sư các tỉnh: Luật sư Huỳnh Tho - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng; Luât sư Tạ Quang Tòng - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Dak Lak; Luật sư  Đặng Văn Pháo - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa; Luật sư Nguyễn Toàn Thiện - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận và đại hội có 25/31 luật sư thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh tham dự.

Về phía địa phương có Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh Ninh Thuận tham dự: Ông Lê Văn Bình–Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Ông Đào Trọng Định - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; ngoài ra có nhiều lãnh đạo Cơ quan tỉnh và thành phố Phan Rang – Tháp Chàm như Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, cùng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đã tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, lãnh đạo toàn đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đoàn đã phân công cho các luật sư thực hiện nghĩa vụ bào chữa chỉ định tổng số 341 vụ án hình sự; các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí tổng cộng trên 700 vụ việc. Công tác tham gia xây dựng pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bảo vệ quyền lợi luật sư được quan tâm, chú trọng thực hiện tốt. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, khen thưởng, kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, Đoàn Luật sư tỉnh chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư tăng về số lượng, đảm bảo nâng cao về chất lượng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xu thế hội nhập; tăng cường công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức ít nhất 2 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường có nhu cầu cần trợ giúp gắn với hoạt động từ thiện xã hội...

Thay mặt Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, TS.LS. Phan Thông Anh - Ủy viên Hội đồng Luật sư Toàn quốc, Phó Trưởng Cơ quan Đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu chỉ đạo và biểu dương những thành tích của Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận đã đạt được, Đoàn đã tổ chức Đại hội theo đúng hướng dẫn của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam.


TS.LS. Phan Thông Anh trao Bằng khen của Liên đoàn Luật Sư VN cho ĐLS tỉnh Ninh Thuận
TS.LS. Phan Thông Anh trao Bằng khen của Liên đoàn Luật Sư VN cho ĐLS tỉnh Ninh Thuận

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Bình Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Đoàn Luật sư tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Đoàn Luật sư tỉnh cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư; xây dựng đội ngũ luật sư trong sạch, vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy vai trò tự quản, năng lực cạnh tranh của Đoàn Luật sư tỉnh với đoàn luật sư các tỉnh bạn; đồng thời, hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, góp phần cùng địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh…


Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội
Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua các Báo cáo công tác nhiệm kỳ VI và phương hướng công tác của Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ VII.

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm các vị:

1/ Luật sư Phạm Văn Phước (Chủ nhiệm).

2/ Luật sư Hồ Mai Huy (Phó Chủ nhiệm).

3/ Luật sư Nguyễn Thị Hồng (Phó Chủ nhiệm).


Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2019-2024, LS Nguyễn Thị Hồng, LS. Phạm Văn Phước, LS. Hồ Mai Huy
Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2019-2024, LS Nguyễn Thị Hồng, LS. Phạm Văn Phước, LS. Hồ Mai Huy

Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được bầu gồm các luật sư:

1/ Luật sư Lê Trung (Chủ tịch).

2/ Luật sư Trần Đăng Khoa (Phó Chủ tịch).

3/ Luật sư Phan Hùng (Ủy viên).

Luật sư Hồ Mai Huy - ĐLS tỉnh Ninh Thuận

221 views0 comments