Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2015

Trong năm 2014, Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận đã phân công luật sư bào chữa chỉ định 69 vụ án hình sự, đạt 100% số vụ theo yêu cầu. Tổng số vụ việc các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư đã đảm nhận là 566 vụ việc, trong đó: án hình sự 92 vụ; án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính 55 vụ; dịch vụ pháp lý 20 vụ; tư vấn pháp lý 189; tư vấn và trợ giúp pháp lý miễn phí 202 vụ việc. Bên cạnh đó, Đoàn luật sư tỉnh cũng đã tổ chức cho các thành viên tham gia đầy đủ các đợt góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức; phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tham gia trả lời đơn thư của nhân dân qua chuyên mục “Hộp thư truyền hình” phát mỗi tháng 4 kỳ trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh…

Năm 2015, Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả các lĩnh vực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng kết hợp với phổ biến, quán triệt và giám sát chặt chẽ hoạt động hành nghề của các tổ chức hành nghề luật sư; giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư; tiếp tục thực hiện cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho luật sư trong hành nghề; tăng cường công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, người dân tộc, đối tượng chính sách, người chưa thành niên; mở rộng quan hệ giao lưu học hỏi với các đoàn luật sư tỉnh bạn.

Phát biểu tại hội nghị, Luật sư Phan Thông Anh - đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam khu vực phía Nam ghi nhận những đóng góp của Đoàn luật sư tỉnh trong việc tích cực tham gia xây dựng pháp luật, góp phần bảo vệ công lý, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp trong công tác đối với Đoàn luật sư tỉnh; thường xuyên quan tâm tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các đợt hội thảo, học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành và năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các luật sư; tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động hành nghề của các tổ chức hành nghề luật sư; chú trọng công tác giáo dục rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho luật sư. Luật sư mong rằng trong thời gian tới, Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận sẽ phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng để hoạt động tốt và đạt hiệu quả cao hơn, khẳng định vai trò của luật sư trong đời sống xã hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trước đó, sáng ngày 8/1/2015, Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp để khắc phục những hạn chế và trở ngại của luật sư khi tham gia bào chữa”Đến dự hội thảo, có ông Phạm Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận; ông Trần Thanh Sơn – Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Ninh Thuận; ông Mang Văn Thành – Phó Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Ninh Thuận và các thành viên Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận. Nội dung bao gồm 3 phần là: Thảo luận kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn trở ngại của luật sư khi tham gia giai đoạn điều tra - Những đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục; Thảo luận kinh nghiệm thực tiễn. Những khó khăn trở ngại của luật sư khi tham gia giai đoạn truy tố - Những đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục; Thảo luận kinh nghiệm thực tiễn. Những khó khăn trở ngại của luật sư khi tranh tụng  tại phiên tòa - những đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục.

3 views0 comments