Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ VII (2019-2024)

Ngày 12 tháng 3 năm 2019 Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2019 - 2024) với sự tham dự của 33/35 luật sư thành viên của Đoàn Luật sư. Đại hội Đoàn Luật tỉnh Quảng Bình đã vinh dự được đón tiếp luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch  Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Ông Trần Hải Châu Trưởng ban Nội chính  tỉnh ủy Quảng Bình UBND đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan ban ngành trong tỉnh Quảng Bình và các luật sư thành viên Đoàn Luật sư.

Đại hội nghiêm túc đánh giá về những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2013 - 2018, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới gồm có 03 luật sư: Luật sư Đoàn Công Kê - Chủ nhiệm, Luật sư Dương Thị Thúy Hòa - Phó Chủ nhiệm và  Luật sư Trương Văn Bá - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

Đại hội toàn thể luật sư đã bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của nhiệm kỳ mới gồm 03 luật sư: Luật sư Đỗ Ngọc Thiển, Luật sư Nguyễn Thị Hoa, Luật sư  Trương Thanh Tặng. Luật sư Đỗ Ngọc Thiển là Chủ tịch  Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III, Đại hội đã bầu đại biểu dự đi Đại hội: Đại biểu chính thức được bầu gồm các luật sư: Luật sư Đoàn Công Kê và  Luật sư Dương Thị Thúy Hòa.

Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình ngày 12/3/2019Liên đoàn Luật sư VN

24 views0 comments