Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng tổ chức thành công Đại hội bất thường

Vào ngày 04/11/2016, tại hội trường Trung tâm văn hóa hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành Đại hội (bất thường) để thông qua nội quy của Đoàn Luật sư và bầu bổ sung phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư và thành viên hội đồng kỷ luật, thi đua và khen thưởng.

Tham dự Đại hội có Tiến sĩ Luật sư Phan Trung Hoài - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Trương Hùng Thanh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và đại diện Ban Nội chính, các cơ quan tố tụng trên địa bàn của tỉnh Sóc Trăng. Về dự Đại hội có đông đủ các Luật sư thành viên và những người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng.


Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Luật sư Phan Trung Hoài đánh giá cao những kết quả hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua, tạo lập niềm tin của chính đội ngũ luật sư, tạo lập sự tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh và niềm tin của nhân dân vào Đoàn Luật sư tỉnh nhà. Đồng thời, Tiến Sĩ Luật sư. Phan Trung Hoài yêu cầu tiếp tục phát triển đội ngũ Luật sư về chất lượng lẫn số lượng và phát triển đội ngũ đảng viên trong chi bộ Đoàn Luật sư.

Tại đại hội Luật sư Bạch Sỹ Chất – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng thông qua Báo cáo tổng kết tổ chức, hoạt động của Đoàn Luật sư năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, thảo luận và thông qua nội quy của Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng.

Đại hội cũng thông qua danh sách và bầu bổ sung chức danh phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư và thành viên của hội đồng kỷ luật, thi đua, khen thưởng. Đại hội đồng tình nhất trí cao bầu bổ sung Luật sư. Huỳnh Ánh Tuyết, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư và Luật sư Triệu Du Nguyên là thành viên của hội đồng kỷ luật, thi đua, khen thưởng. Như vậy, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2013 - 2018 bao gồm: Luật sư Bạch Sỹ Chất - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư; Luật sư Phạm Văn Hùng và Luật sư Huỳnh Ánh Tuyết - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư.

Luật sư Nguyễn Văn Út, Đoàn Luật sư tỉnh Sóc Trăng

13 views0 comments