Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức trao Chứng chỉ hành nghề luật sư cho các cá nhân

           Tham dự buổi lễ có các luật sư trong Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên – Huế, các vị khách mời, đại diện các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn, các luật sư hướng dẫn và những người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đợt này.


Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng-kỷ luật Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế và một số luật sư chụp ảnh lưu niệm với những người mới được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng-kỷ luật Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế và một số luật sư chụp ảnh lưu niệm với những người mới được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

Sau phần tuyên bố lý do và thành phần tham dự buổi lễ, Luật sư Trần Công Tư - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên-Huế - đã đọc Quyết định 720/QĐ-BTP ngày 16/4/2015 của Bộ Tư pháp về việc cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Đối với Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế có 6 người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đợt này gồm: 1: Tôn Nữ Thái Bình; 2: Nguyễn Văn Choi; 3: Nguyễn Hữu Được; 4: Nguyễn Văn Kỷ; 5: Nguyễn Đình Huy; 6: Nguyễn Thị Hương. Tiếp đó, Luật sư Vĩnh Thái - Chủ nhiệm Đoàn luật sư đã trao Chứng chỉ hành nghề luật sư và phát biểu chúc mừng, mong muốn 6 người được trao Chứng chỉ lần này sẽ trở thành những luật sư của thế hệ kế tiếp có nhiều đóng góp cho Đoàn luật sư và cho xã hội. Đại diện cho những người được nhận Chứng chỉ hành nghề luật sư đã phát biểu cảm tưởng cám ơn Ban Chủ nhiệm, các tổ chức hành nghề luật sư đã hướng dẫn, dìu dắt để có được kết quả như hôm nay và quyết tâm sẽ không ngừng học tập, nâng cáo trình độ và tu dưỡng đạo đức để trở thành những luật sư trong tương lai xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 Luật sư Trần Công Tư                                                                          (Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư)

9 views0 comments