Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hoá tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VIII (2018-2013)

Theo Baothanhhoa.vn, ngày 25/8/2019, Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII (2018-2023).


Toàn cảnh Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII
Toàn cảnh Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII

Dự đại hội có đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cục Bổ Trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An, Ninh Bình.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII (2013 – 2018), Đoàn Luật sư tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng, tạo chuyển biến rõ rệt trong tổ chức, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của Đoàn. Đoàn Luật sư tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết đội ngũ luật sư Thanh Hóa, thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư về số lượng, chất lượng. Vai trò, vị thế của Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa trong quan hệ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, với các cơ quan chức năng trong tỉnh được khẳng định; các quan hệ hợp tác, phối hợp giữa Đoàn Luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hành chính được thiết lập, củng cố.

Đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh có 90 luật sư, 15 tập sự hành nghề luật sư (mỗi năm tăng trung bình 10 luật sư). Số tổ chức hành nghề luật sư được thành lập tăng lên là 19 tổ chức (tăng 10 tổ chức so với năm 2013), trong đó có 5 công ty luật, 14 văn phòng luật sư. Một số tổ chức hành nghề luật sư đã có sự tăng trưởng nhất định, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, phát triển về quy mô, có nhiều luật sư tham gia, vươn lên trở thành tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu, tạo được niềm tin cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, như Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia, Công ty Luật TNHH Năm Châu.

Từ tháng 4-2014 đến tháng 7-2019, các luật sư đã tham gia tố tụng, bào chữa cho bị can, bị cáo, bảo vệ quyền, lợi ích, tư vấn pháp luật, làm dịch vụ pháp lý cho cá nhân, tổ chức được hơn 2.200 vụ việc, trong đó có 1.707 vụ án hình sự; 292 vụ án dân sự; 86 vụ án kinh tế; 55 vụ án hành chính; 28 vụ án lao động… Các luật sư đã thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí 987 vụ/việc, tư vấn pháp lý 1.225 vụ/việc...

Đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Hoạt động tư vấn pháp luật được nâng cao trong hầu hết các lĩnh vực; một số luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đã lựa chọn tư vấn chuyên sâu các lĩnh vực kinh tế cho doanh nghiệp, được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao… Trong hoạt động tố tụng hình sự, các vụ án có luật sư tham gia đã góp phần hỗ trợ các cơ quan tố tụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho tổ chức, công dân trong các vụ án, qua đó góp phần bảo vệ pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Đình Sơn phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Đình Sơn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích và đóng góp quan trọng của Đoàn Luật sư Thanh Hóa trong nhiệm kỳ vừa qua. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, lựa chọn những luật sư tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, trách nhiệm bầu vào ban chủ nhiệm, chủ nhiệm, hội đồng khen thưởng - kỷ luật nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Đoàn Luật sư tỉnh Thanh hóa ngày một vững mạnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích mà Đoàn đã đề ra, phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp, đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong phát triển nghề nghiệp, thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề luật sư...

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã đánh giá những thành công cũng như những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2013-2018, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó nhấn mạnh: Xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư Thanh Hóa có số lượng phù hợp, chất lượng cao; các tổ chức hành nghề luật sư vững mạnh về tổ chức, không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động, bảo đảm hoàn thành ngày càng tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, xây dựng Đoàn Luật sư tỉnh vững mạnh về mọi mặt.

Đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và lãnh đạo Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII (2018-2023)
Đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và lãnh đạo Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII (2018-2023)

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VIII (2018-2023) gồm 5 luật sư; Luật sư Trịnh Ngọc Ninh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh; bầu Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật gồm 5 thành viên. Đại hội đã bầu các đại biểu dự Đại hội đại biểu Liên đoàn Luật sư toàn quốc lần thứ III.

156 views0 comments