Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII

Ngày 08/03/2019, tại Hội trường  Sở tư pháp tỉnh Tuyên Quang Đoàn Luật sư tỉnh đã tổ chức Đại hội toàn thể Luật sư lần thứ VII nhiệm kỳ 2019- 2024.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu: Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Ủy viên Ban thường vụ, phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thế Giang, ủy viên BCH tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND;  Đồng chí Phùng Tiến Quân, ủy viên BCH tỉnh ủy, trưởng ban Nội chính tỉnh ủy và đại diện ở các cơ quan Ban, ngành, các Đoàn luật sư tỉnh Hà Giang, Yên Bái.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Giang, ủy viên BCH tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề cập đến một số nội dung mà Đoàn Luật sư tỉnh cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc Luật luật sư; nâng cao đạo đức ứng xử nghề nghiệp, trình độ chuyên môn; nâng cao số lượng, chất lượng tư vấn pháp luật và tăng cường tuyên truyền về hoạt động của Đoàn Luật sư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: Đại hội cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Ban chủ nhiệm mới.

Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh có 11 luật sư, hoạt động ở 6 Văn phòng luật sư và 1 công ty luật. Mặc dù số lượng, quy mô của các tổ chức hành nghề luật sư còn nhỏ nhưng trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã duy trì được tổ chức và hoạt động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua các Tổ chức hành nghề luật sư đã tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện Dịch vụ pháp lý khác, trợ giúp pháp lý miễn phí  = 1.209 vụ việc (Trong đó tham gia tố tụng = 422 vụ) cụ thể :

- Tham gia tố tụng 253 vụ hình sự, bào chữa cho 140 bị can, bị cáo (Trong đó có 11 bị can thuộc diện trợ giúp theo luật trợ giúp pháp lý) trong các vụ án hình sự theo đề nghị của các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Tham gia tố tụng 155 vụ án dân sự (tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình)

- Tham gia tố tụng 14 vụ án Hành chính.

- Thực hiện Tư vấn pháp luật cho 601 trường hợp.

- Thực hiện 41 Dịch vụ pháp lý khác.

- Thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 145 đối tượng thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn trong các vụ việc dân sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, lao động...

- Đoàn luật sư đã cử luật sư tham gia tổ tư vấn giúp UBND tỉnh giải quyết 09 vụ khiếu nại phức tạp kéo dài.

- Theo yêu cầu của HĐND, Đoàn đại biểu Quốc Hội. Đoàn Luật sư đã tích cực tham gia  công tác xây dựng luật và  tuyên truyên phổ biến giáo dục pháp luât.

 Trong quá trình hành nghề, các luật sư luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Luật luật sư, Điều lệ Liên đoàn luật sư, Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn luật sư ; một số luật sư còn tích cực trao dồi kỹ năng hành nghề thông qua các hoạt động thực tiễn phán ảnh trên báo chí  và tạp chí luật sư những bất cập trong các quy định và  vướng mắc trong quá trình áp dụng luật.

Mục tiêu Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh đặt ra cho nhiệm kỳ 2019- 2024 là: Thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư"; "Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020", phấn đấu nhiệm kỳ 2019-2024 phát triển được từ 3 đến 5 luật sư và 02 tổ chức hành nghề luật sư.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013 - 2028 và  phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Đoàn Luật sư; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2013 - 2018; Báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Đoàn Luật sư; Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang,  với kết quả 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Đại hội đã bầu được 3 đồng chí vào Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VII (2019-2024): Luật sư Phạm Mạnh Hùng được bầu giữ chức  Chủ nhiệm, Luật sư Hà Minh Phương được bầu giữ chức phó Chủ nhiệm, Luật sư Đàm Quốc Cường được bầu giữ chức ủy viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang

Đại hội đã bầu được 3 đồng chí vào Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ VII (2019-2024): Luật sư Ma Ngọc Khanh được bầu giữ chức  chủ tịch HĐKTKL; Luật sư Đàm Quốc Cường được bầu giữ chức phó chủ tịch  HĐKTKL; Luật sư Bùi Thị Lan được bầu giữ chức ủy viên HĐKTKL./.

Đại hội cũng đã bầu Ls.Phạm Mạnh Hùng là đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III và Ls.Hà Minh Phương đại biểu dự khuyết của đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang.

Một số hình ảnh tại Đại hội


Toàn cảnh Đại hội nhiệm kỳ VII
Toàn cảnh Đại hội nhiệm kỳ VII

Đồng chí Nguyễn Thế Giang UVBCH tỉnh ủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phùng Tiến Quân UVBCH tỉnh ủy - Trưởng ban nội chính tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chủ nhiệm khóa VII (2019-2024)
Đồng chí Nguyễn Thế Giang UVBCH tỉnh ủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phùng Tiến Quân UVBCH tỉnh ủy - Trưởng ban nội chính tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chủ nhiệm khóa VII (2019-2024)

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ban chủ nhiệm khóa VII
Ban chủ nhiệm khóa VII

Đại biểu và khách mời chụp hình lưu niệm
Đại biểu và khách mời chụp hình lưu niệm

Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang

76 views0 comments