Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư

Triển khai thực hiện quy định của Luật Luật sư sửa đổi năm 2012 và Thông tư 10/2014/TT- BTP ngày 07.4.2014 của Bộ Tư pháp Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư; trên cơ sở hướng dẫn của Liên đoàn luật sư Việt Nam, theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm; Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Hà Nội- Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các luật sư của mình với nội dung về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

Chương trình bồi dưỡng dưới hình thức Giao lưu- đối thoại về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Đồng chủ trì chương trình gồm các luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam; Nguyễn Văn Chiến - Chủ nhiệm,  Hoàng Huy Được - Phó Chủ nhiệm kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Hà Nội, Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Chủ nhiệm, Nguyễn Huy Thiệp - Thành viên Ban Chủ nhiệm - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cùng gần 100 luật sư thành viên của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tham dự lớp bồi dưỡng. Trong thời lượng hai ngày của lớp bồi dưỡng, các luật sư chủ trì đã giao lưu- đối thoại trên cơ sở giới thiệu tóm tắt yêu cầu, sự cần thiết cần nghiên cứu về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư đồng thời đưa ra nhiều tình huống liên quan trong chuyên đề. Luật sư Nguyễn Văn Chiến trao đổi sâu về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi luật sư phải thực hiện việc bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ tương đương 16 giờ/năm; các luật sư thành viên cần thực hiện tốt và đầy đủ nghĩa vụ theo quy định trong Luật Luật sư cũng như Thông tư của Bộ Tư pháp. Luật sư Hoàng Huy Được cho rằng nghĩa vụ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các luật sư là rất cần thiết, tuy nhiên cần có sự phối hợp tích cực của các luật sư thành viên mới có thể tạo điều kiện cho Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ trong năm bởi số lượng thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội hiện nay là rất lớn.

Các luật sư tham gia khóa bồi dưỡng nhận Giấy chứng nhận tham dự
Các luật sư tham gia khóa bồi dưỡng nhận Giấy chứng nhận tham dự

Các luật sư cùng nhau trao đổi, giao lưu tương tác tới 18 tình huống và mỗi tình huống có tới trên 10 ý kiến khác nhau xung quanh nhóm vấn đề là quan hệ luật sư với khách hàng, với đồng nghiệp, với cơ quan tiến hành tố tụng, với các cơ quan khác hay vấn đề quảng cáo, nhận thù lao … Các luật sư tham dự lớp bồi dưỡng đã rất hào hứng và thích thú với các tình huống được đưa ra đã rất sát chủ đề và giống trong thực tiễn hành nghề của mỗi luật sư, giúp cho các luật sư có cái nhìn đầy đủ về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra cách ứng xử chuẩn mực trong hoạt động hành nghề nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất.


Các luật sư tham gia khóa bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm
Các luật sư tham gia khóa bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm

Lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt chương trình, nội dung đề ra và thành công rực rỡ với việc tham gia đầy đủ, nghiêm túc của các luật sư đã đăng ký theo chuyên đề, để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với các luật sư tham gia lớp bồi dưỡng. Hy vọng thời gian tới, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội mà trực tiếp là Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Hà Nội tổ chức tốt hơn nữa nhiều lớp bồi dưỡng cho các luật sư thành viên của mình đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cho các luật sư và đúng quy định của Luật Luật sư cũng như Thông tư 10/2014/TT- BTP của Bộ Tư pháp ./.

6 views0 comments