100 LUẬT SƯ THAM GIA TƯ VẤN MIỄN PHÍ TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TƯ

Thực hiện Nghị quyết hội nghị liên tịch giữa UBMTTQVN; Thanh tra Chính phủ, Hội LGVN và LĐDLS Việt Nam trong khuôn khổ của chương trình phối hợp số 01-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLSVN về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở; LĐLSVN đã chọn cử 100 luật sư thuộc Đoàn LS Hà Nội hàng ngày có 2 luật sư đến trụ sở tiếp công dân TƯ làm nhiệm vụ tư vấn miễn phí cho các công dân. Mới tính từ ngày 14/7 /2015 dến ngày 24/9/2015 các luật sư dã tư vấn được trên 500 lượt cho các công dân về khiếu nại, khiếu kiện trên các lĩnh vực đất đai như thu hồi đất, đền bù, cưỡng chế, cấp giấy chứng nhận về QSDĐ, chính sách đãi ngộ đối với người có công … trong đó có nhiều vụ đã tồn đọng khiếu kiện kéo dài; Mỗi ngày mọt luật sư đã tư vấn từ 2 đến 17 vụ cho các công dân. Đặc biệt các luật sư đã phối hợp với phòng tổ chức tiếp công dân TƯ giải quyết kịp thời một só vụ khiếu nại đông người như vụ trên 40 công dân huyện Sóc Sơn Hà Nội khiếu nại về đất đai. Ngoài các công dân bức xúc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp TƯ, được tin LĐLSVN cử LS thường xuyên tư vấn miễn phí tại trụ sở tiếp công dân trung ương một số công dân như anh Nguyễn Văn Tư ở Thành phố Thanh Hó tỉnh Thanh Hóa, ông Phạm văn Hùng ở huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ …tuy chưa khiếu kiện ở câp TƯ cũng kéo về Hà nội nhờ luật sư tư vấn trước cho các bước trong quá trình khiếu kiện và tố tụng hành chính ở cấp cơ sở đồng thời xin lời khuyên của luật sư trong việc thực hiện khiếu nại, khởi kiện hành chính.

Ngoài việc tư vấn các vụ việc cụ thể các luật sư còn tuyên truyền pháp luật cho công dân về quyền và nghĩa vụ của công dân và các cơ quan chức năng trong khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo cũng như tham gia tố tụng hành chính dân sự …Qua tư vấn một số luật sư đã có kiến nghị với lãnh đạo Thanh tra Nhà nước về hướng giải quyết đối với một số vụ cụ thể mà công dân khiếu kiện kéo dài. Các luật sư cũng kiến nghị với LĐLSVN cần tổ chức nhóm luật sư trực tiếp tham gia tư vấn góp sức cùng các cơ quan chức năng giám sát giải quyết dứt điểm một số vụ khiếu nại bức xúc kéo dài trên lĩnh vực đất đai mà các cơ quan thẩm quyền đã giải quyết tột cùng nhưng người dân vẫn khiếu nại như chương trình phối hợp số 01- CTPH giữa MTTQVN. thanh tra Chính Phủ, Bộ Tư Pháp, Hội Luật gia và LĐLSVN về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở./.

7 views0 comments