60 Luật sư tham gia khóa bồi dưỡng giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh doanh thương mại


Luật sư Nguyễn Huy Thiệp
Luật sư Nguyễn Huy Thiệp

Tham gia hướng dẫn các chuyên đề có Luật sư Nguyễn Huy Thiệp - Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban bảo vệ quyền lợi luật sư và Luật sư Đào Ngọc Chuyền - Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam. Hai luật sư đã truyền đạt những kiến thức; kinh nghiệm; kỹ năng; hướng dẫn trao đổi và đưa ra các tình huống để các học viên chủ động tham gia và tranh luận.

Luật sư Đào Ngọc Chuyền
Luật sư Đào Ngọc Chuyền

Điểm khác biệt so với các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ khác, ở lớp bồi dưỡng lần này, các luật sư giảng viên truyền dạy không mang nặng lý thuyết, lý luận mà thông qua những vụ án, tình huống cụ thể gợi ý cho các học viên chủ động suy nghĩ tham gia tranh luận, trao đổi, giải quyết. Phương pháp này đã được các học viên hưởng ứng sôi nổi, nhiệt tình. Ngoài ra, hai giảng viên còn đưa ra những điểm mới trong các Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi) mới được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Các luật sư tham gia khóa bồi dưỡng nhận Giấy chứng nhận
Các luật sư tham gia khóa bồi dưỡng nhận Giấy chứng nhận

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, chất lượng, khóa bồi dưỡng đã thành công tốt đẹp. Kết thúc khoá bồi dưỡng, các luật sư tham gia khóa bồi dưỡng đã được trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng theo đúng quy định của Thông tư 10/2014/TT – BTP.

7 views0 comments

Recent Posts

See All