Bài phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II của LS. TS Đỗ Ngọc Thịnh

Kính thưa Đoàn Chủ tịch, Kính thưa các Đồng chí đại biểu đại diện cho các cơ quan ban ngành TW và địa phương, Kính thưa Đại hội, Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương đầy trách nhiệm của các Đại biểu dự Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II, Đại hội đã hoàn thành cơ bản những nội dung, chương trình đề ra đó là thông qua báo cáo tổng kết và hoạt động nhiệm kỳ I, đề ra phương hướng công tác và hoạt động nhiệm kỳ II. Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác của Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, Chủ tịch, các phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Thông qua báo cáo tài chính nhiệm kỳ I và phương hướng công tác nhiệm kỳ II của Liên đoàn luật sư Việt Nam; Thông qua Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam. Đại hội đã bầu ra Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II gồm 95 thành viên; trong đó có 63 uỷ viên Hội đồng luật sư toàn quốc đương nhiên – Chủ nhiệm các Đoàn luật sư, 32 uỷ viên Hội đồng luật sư toàn quốc được bầu trực tiếp tại Đại hội, Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II trong phiên họp thứ nhất ngày 18/4/2015 đã bầu ra 21 uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn; bầu 4 Phó Chủ tịch Liên đoàn; Riêng chức danh Chủ tịch Liên đoàn, Hội đồng Luật sư toàn quốc trong phiên họp thứ nhất đã nhất trí để bầu trong phiên họp sau, sau khi trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Luật sư. Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư triển khai công tác và hoạt động trong nhiệm kỳ II. Kính thưa Đại hội, Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II rất vinh dự được đón Đồng chí Trương Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội; Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Hà Hùng Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đồng chí Nguyễn Thuý Hiền – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các đồng chí đại diện cho lãnh đạo các cơ quan ban ngành ở Trung ương và các địa phương như Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đại diện Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Đại diện lãnh đạo Thành phố Hà Nội, các vụ chức năng của Bộ Tư pháp và các cơ quan ban ngành khác. Thay mặt Hội đồng luật sư toàn quốc và Đại hội, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước, các cơ quan ban ngành đã quan tâm, hỗ trợ động viên đội ngũ luật sư Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức chỉ đạo thành công Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần II. - Đại hội xin cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo các tỉnh thành phố đã quan tâm tới đoàn đại biểu luật sư của các Đoàn luật sư đi dự Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II. Cảm ơn Lãnh đạo Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã chiêu đãi đại biểu dự Đại hội và Lãnh đạo Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng quà cho các uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam khoá II. - Đại hội xin cảm ơn các cơ quan Thông tấn báo chí đã phản ánh và đưa tin về Đại hội, truyền thông trước Đại hội, trong Đại hội và sau Đại hội về kết quả của Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II. - Đại hội xin cảm ơn Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp nhiều hoạt động phục vụ về truyền thông, lễ tân tại Đại hội. Đặc biệt là chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc, công phu để chào mừng Đại hội. - Đại hội xin cảm ơn các Đồng chí Lãnh đạo Đảng, nhà nước, cơ quan ban ngành, các địa phương đã gửi lẵng hoa và quà chức mừng Đại hội. - Đại hội xin cảm ơn Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà tài trợ, các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư đã tài trợ kinh phí cho việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II. - Đại hội xin cảm ơn các cơ quan giúp việc Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phục vụ tận tình, trách nhiệm đối với việc phục vụ Đại hội, phục vụ các Đại biểu. - Đại hội xin cảm ơn Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Nhà khách Số 8, Số 10 Chu Văn An, Khách sạn La Thành đã tạo điều kiện về địa điểm, nơi ăn nghỉ của các Đại biểu trong thời gian tổ chức Đại hội. Kính thưa Đại hội, Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II được tổ chức thành công là mốc son đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của đội ngũ luật sư Việt Nam và nghề luật sư ở Việt Nam. Thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ luật sư Việt Nam. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của mỗi luật sư của đội ngũ luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong việc tập hợp, đoàn kết giới luật sư cùng nhau góp sức vào bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ luật sư Việt Nam xin hứa với Đảng, nhà nước và cộng đồng xã hội là sẽ đoàn kết cùng nhau xây dựng , phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam đông về số lượng, mạnh về chất lượng, một đội ngũ luật sư có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, liêm minh, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng cho cộng đồng xã hội có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng các khả năng sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đội ngũ luật sư Việt Nam sẽ xây dựng những giá trị chuẩn mực của nghề luật sư tạo lập niềm tin vững chắc với Đảng, nhà nước và cộng đồng xã hội. Đồng thời, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện, phát triển ngôi nhà chung của đội ngũ luật sư Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẵn sàng đại diện và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của các luật sư, tạo lập niềm tin vững chắc từ chính đội ngũ luật sư thành viên của mình. Đồng thời Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thể đóng góp tích cực vào các nhiệm vụ chính trị, pháp lý của đất nước để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Kính thưa Đại hội, Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II đã được tổ chức thành công, đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội giao cho Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II tiếp tục bầu ra Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong kỳ họp của Hội đồng (việc này sẽ được tiến hành sớm trong thời gian tới), Liên đoàn Luật sư Việt Nam có được những kết quả và những bước phát triển như ngày hôm nay là thành quả, công sức của cả đội ngũ luật sư Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng và cộng đồng xã hội, góp công, góp sức, góp uy tín để xây dựng vị thế nghề luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Đặc biệt là nhiều luật sư đã tham gia vào Hội đồng luật sư toàn quốc khoá I, Ban Thường vụ Liên đoàn khoá I, Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam khoá I, Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng kỉ luật của các Đoàn luật sư khoá 2008 – 2013 và các khoá nhiệm kỳ trước kia, Chúng tôi nhận thức rằng sự nghiệp xây dựng phát triển nghề luật sư, phát triển đội ngũ luật sư, xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam là sự nghiệp chung của tất cả các đội ngũ luật sư Việt Nam, mỗi luật sư cần ý thức trách nhiệm đóng góp vào sự nghiệp chung đó của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Liên đoàn luật sư Việt Nam khoá II cần phải tiếp nối những kết quả, thành tích của khoá I để không phụ công và có thể tri ân với sự đóng góp và hy sinh của nhiều luật sư và các thế hệ luật sư đi trước. Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần II, Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II sau Đại hội này sẽ phổ biến tuyên truyền về Đại hội đến các luật sư không có điều kiện tham dự Đại hội triển khai Nghị quyết của Đại hội, xây dựng Đoàn luật sư, đội ngũ luật sư ngày càng vững mạnh. Đại hội xin gửi lời cảm ơn tới các luật sư lão thành qua các thời kỳ đã đóng góp vào sự phát triển của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư. Tôi xin phép được thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II. Xin chức sức khoẻ, hạnh phúc, thành công tới các luật sư đồng nghiệp và các quý vị đại biểu. Xin chân thành cảm ơn!


Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

105 views0 comments