Bình Thuận: Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn luật sư với cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh

Thực hiện Thông báo số 40-TB/BNCTU ngày 10/6/2014 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận, Sở Tư pháp Bình Thuận đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận. Theo kế hoạch đã đề ra, Quy chế phối hợp bao gồm 5 Chương, 28 Điều, các cơ quan tiến hành tố tụng, từng ngành xây dựng Đề cương đối với các lĩnh vực phụ trách của ngành cụ thể như: Tòa án, Viện kiểm sát, Công an tỉnh xây dựng Đề cương Quy trình phối hợp trong qúa trình tố tụng với Đoàn luật sư. Ngược lại, Đoàn luật sư xây dựng Đề cương, Quy trình phối kết hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đã được ký kết. Đồng thời, Sở Tư pháp sẽ tổng hợp và lấy ý kiến, góp ý xây dựng, thẩm định Quy chế phối hợp chi tiết hơn. Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Toàn Thiện - Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận pháp nhấn mạnh: “Mặc dù Bộ luật Tố tụng hình sự đã có hiệu lực thi hành từ nhiều năm nay, nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và luật sư vẫn có một số nội dung trong qúa trình thực hiện chưa có sự thống nhất theo luật định, ít nhiều có ảnh hưởng đến việc điều tra, truy tố, xét xử… Sự phối kết hợp ở đây với mục đích chính là để cùng chung tay thực hiện đúng quy định của Pháp luật tố tụng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, để Luật sư cùng các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết tốt các vụ án hình sự và tránh được oan sai do chủ quan…” 

Cũng tại Lễ ký kết, ông Hồ Ngọc Được – Giám đốc Sở Tư pháp - phát biểu cho rằng: “Để cùng thực hiện đúng, đầy đủ các quy định trong Bộ Luật TTHS và các văn bản pháp quy có liên quan, sau những lần sửa đổi, bổ sung, hiện nay Quy chế phối hợp giữa Đoàn luật sư với các ngành Công an, Tòa án, Viện kiểm sát tỉnh Thuận chính thức được ký kết. Với tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác hỗ trợ nhau đề hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và cùng chung mục đích trong việc tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra cho đến khi kết thúc điều tra, đồng thời bảo về quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại và những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan trong các vụ án hình sự. Chính đây là trách nhiệm trên tinh thần cải cách tư pháp, đồng thời bảo mật các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án khi chưa được phép công bố…” Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng, nhằm góp phần thực hiện đúng, quy định Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản pháp quy có liên quan trong việc thụ lý, giải quyết các vụ án hình sự.

               Ngọc Phúc

146 views0 comments