Bắc Giang: Luật sư - Doanh nhân cùng đồng hành để phát triển bền vững

Ngày 17/08/2019, tại Bắc Giang, Đoàn Luật sư tỉnh đã tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng với chuyên đề: Đặc điểm, giao dịch và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, vai trò của Luật sư trong hoạt động tư vấn đối với doanh nghiệp.

Tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn có đông đảo Luật sư, người tập sự hành nghề Luật sư, cán bộ các tổ chức hành nghề luật sư của Đoàn cùng một số Luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh, Tp. Hà Nội và gần 100 đại biểu là chủ Doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động cụ thể chào mừng Ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10), ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 – 2022.


Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 01 ngày các học viên đã được Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật TNHH Ngân Hàng, chứng khoán, Đầu tư (BASICO); Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Viêt Nam (VIAC) giới thiệu về  đặc điểm của Doanh nghiệp; pháp luật và giao dịch đặc trưng của doanh nghiệp như các biện pháp đảm bảo giao dịch, hợp đồng, lao động; thực trạng việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; vai trò, kỹ năng của luật sư khi tư vấn cho doanh nghiệp...Các ví dụ, sự kiện có tính thời sự, nổi bật, điển hình đã được giảng viên và các học viên cùng đưa ra trao đổi, thảo luận làm phong phú chất lượng lớp bồi dưỡng.Các học viên đánh giá cao chất lượng tài liệu, bài giảng, sự nhiệt tâm của báo cáo viên, tính thời sự và phù hợp của chủ đề đối với Doanh nhân và Luật sư. Lớp bồi dưỡng cũng đã góp phần tạo ra sân chơi chung, tạo sự gắn kết, đồng hành giữa Luật sư và Doanh nhân Bắc Giang. Lớp bồi dưỡng hoàn toàn miễn phí đối với học viên tham dự và được Đoàn Luật sư tỉnh trích kinh phí tổ chức. Luật sư tham dự khóa bồi dưỡng được Đoàn cấp Giấy chứng nhận thời gian bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư theo quy định của Thông tư số: 02/2019/TP – BTP đúng với số giờ thực tế tham dự.(Bài viết có sử dụng ảnh của Báo Bắc Giang)

12 views0 comments