Bế mạc Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II

Tham dự Đại hội có ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; ông Hà Hùng Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và địa phương; các cơ quan, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và 385 đại biểu chính thức đại diện cho 9.436 luật sư và hơn 3.500 luật sư tập sự trên cả nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Tại phiên khai mạc ngày 18/4/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Liên đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, thách thức đặt ra, đó là tỷ lệ luật sư trên số dân còn thấp (khoảng 1luật sư/11.000 người dân). Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần đoàn kết nỗ lực hơn nữa nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Chủ tịch nước cũng lưu ý Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần nghiên cứu đề xuất các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện luật pháp, góp phần tạo hành lang pháp lý, thuận lợi cho luật sư, tổ chức luật sư hoạt động, xây dựng cơ chế để luật sư thực hiện tốt việc tranh tụng tại tòa, phát huy vai trò của luật sư từ giai đoạn điều tra nhằm bảo đảm cho mọi công dân có nhu cầu đều được luật sư trợ giúp pháp lý và được bào chữa khi bị xét xử về hình sự. Đồng thời, Liên đoàn cần thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và giới luật sư; đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư; bảo đảm các hoạt động của luật sư thực hiện đúng đường lối; quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mở rộng hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế với các tổ chức luật sư trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Liên đoàn và giới luật sư Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.


Triển lãm ảnh "Dấu ấn luật sư Việt Nam" được tổ chức trong thời gian diễn ra Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc tế
Triển lãm ảnh "Dấu ấn luật sư Việt Nam" được tổ chức trong thời gian diễn ra Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc tế

Với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Bảo vệ công lý”, trong 3 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II đã tập trung thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ I và phương hướng công tác nhiệm kỳ II của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ I của Hội đồng Luật sư toàn quốc và Ban Thường vụ; thông qua Báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ I và kế hoạch công tác tài chính nhiệm kỳ II của Liên đoàn; thông qua Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam để áp dụng thống nhất đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư. Đại hội đã bầu ra Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II gồm 95 thành viên (trong đó có 63 thành viên đương nhiên là Chủ nhiệm các Đoàn luật sư). Cùng ngày, Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II đã họp phiên đầu tiên bầu ra Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II gồm 21 thành viên và bầu ra 4 Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ II là Luật sư Nguyễn Văn Chiến – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ I, Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; TS. Luật sư Phan Trung Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ I; TS. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ I; Luật sư Nguyễn Văn Trung – Chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II sẽ tiến hành phiên họp tiếp theo trong thời gian sớm nhất để bầu ra Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II cũng đã quyết nghị giao cho TS. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam – điều hành và đại diện cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong quan hệ đối nội và đối ngoại cho đến khi bầu được Chủ tịch Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ II.


4 Phó Chủ tịch LĐLSVN nhiệm kỳ II chủ trì họp báo
4 Phó Chủ tịch LĐLSVN nhiệm kỳ II chủ trì họp báo

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Liên đoàn Luật sư đã tổ chức họp báo công bố kết quả Đại hội với sự chủ trì của 4 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ II là Luật sư Nguyễn Văn Chiến, TS. Luật sư Phan trung Hoài, TS. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Luật sư Nguyễn Văn Trung.

Bảo Hương

4 views0 comments