Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 15/05/2021


LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021


THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hà Nội ngày 15/05/2021Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác


Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào ngày 15 tháng 05 năm 2021 với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề: Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng thương mại, hợp đồng thương mại quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh/kinh doanh quốc tế.

2. Người hướng dẫn chuyên đề:PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng – Trưởng Khoa Luật Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Tổng thư ký Trung tâm hòa giải TMQTVN (VICMC).

3. Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 15/05/2021 (Thứ bảy)

4. Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

5. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 14/05/2021.

6. Địa điểm: Hội trường 604, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

7. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;

+ Giải khát giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề nêu trênđăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đc Cao Phương Nga).

Email: daotaoluatsu@gmail.com

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 15/05/2021 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(đã ký và đóng dấu)


LS.Lê Phan Thùy Anh

258 views0 comments