Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 01/2021


LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 01/2021Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác


Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào tháng 1 năm 2021 với thông tin cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngày 16/01/2021

- Chuyên đề: “Chia sẻ thực tế các cấu trúc pháp lý cơ bản trong giao dịch M&A dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản”

- Người hướng dẫn chuyên đề: ThS.LS. Bùi Thanh Lam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Luật sư điều hành Công ty Luật BGI và cộng sự.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 16/01/2021 (Thứ bảy).

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 15/01/2021.

2. Lớp bồi dưỡng ngày 23/01/2021

- Chuyên đề: “Thực tiễn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo thủ tục tố tụng dân sự”

- Người hướng dẫn chuyên đề: ThS. LS. Lê Thị Bích Lan - Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Nguyên Thẩm phán Toà Hình sự, Toà Dân sự - Toà án nhân dân TP Hà Nội;

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 23/01/2021 (Thứ bảy)

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 22/01/2021.

3. Địa điểm: Hội trường 604, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

4. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 034.564.1564 (Đc Nguyễn Thu Trang).

Email: daotaoluatsu@gmail.com

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 16/01/2021 hoặc 23/01/2021 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.GIÁM ĐỐC


(đã ký và đóng dấu)


LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

1,192 views0 comments