Bài phát biểu của luật sư Đỗ Ngọc Thịnh tại Đại hội nhiệm kỳ VII Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Tại Đại hội nhiệm kỳ VII Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, luật sư, tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu.


Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội;

- Kính thưa đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

- Kính thưa đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh;

- Kính thưa các đồng chí đại diện cho các cơ quan ban ngành của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh;

- Thưa các quý đồng nghiệp Luật sư cùng các quý vị đại biểu.


Hôm nay, trong niềm vui chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI và niềm vui kiểm soát cơ bản dịch Covid-19 lần thứ 2, tại thành phố mang tên Bác, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ lần thứ VII (2020-2025). Đây là Đoàn Luật sư thứ 62 trong số 63 Đoàn Luật sư trong cả nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Tôi rất vinh dự thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn và Hội đồng Luật sư toàn quốc tham dự và phát biểu chúc mừng Đại hội, xin gửi lời chào tới các đồng nghiệp luật sư TP. Hồ Chí Minh, chúc mừng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng KT, KL nhiệm kỳ VII Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quí vị đại biểu và các luật sư đồng nghiệp!

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh là một trong những Đoàn Luật sư được thành lập sớm trong cả nước, sau khi Pháp lệnh Tổ chức luật sư 1987 được ban hành. Qua 06 kỳ Đại hội nhiệm kỳ, Đoàn Luật sư luôn là một trong những ngọn cờ đầu về phát triển số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư. Những kết quả đó thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật, các cơ quan đơn vị trực thuộc Đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư TP. Hồ Chí Minh. Thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao về những kết quả đạt được và ghi nhận sự đóng góp của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh vào sự phát triển nghề luật sư ở Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu bản Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ VI và phương hướng công tác nhiệm kỳ VII của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, tôi có một số ý kiến như sau:

1. Số lượng luật sư của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đang phát triển nhanh nhất trong cả nước, tính đến ngày 15/10/2020 số thành viên của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã lên tới 6154 luật sư [1], tăng hơn nhiệm kỳ trước là 2462 luật sư [2]. Chất lượng đội ngũ luật sư từng bước được nâng lên thông qua việc sử dụng dịch vụ pháp lý của khách hàng, của cộng đồng xã hội và khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng của đội ngũ luật sư.

2. Tổ chức bộ máy nhân sự của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh bao gồm: Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật, các cơ quan đơn vị trực thuộc Đoàn Luật sư luôn được củng cố và đoàn kết đã cùng nhau góp sức, xây dựng ngôi nhà chung Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. Từ đó, đã tạo nên sức mạnh và uy tín của Đoàn Luật sư, của đội ngũ luật sư với chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hoạt động của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã bao quát toàn diện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức xã hội nghề nghiệp được Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định. Từ việc bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư; giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến luật sư; đào tạo, bồi dưỡng luật sư; khen thưởng, kỷ luật luật sư; trợ giúp pháp lý và nhiều hoạt động phong trào, hoạt động từ thiện mang tính chất xã hội khác của Đoàn Luật sư, đó là những kết quả rất đáng ghi nhận.

4. Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh luôn tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý được Đảng, chính quyền Thành phố giao phó như việc đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, đóng góp vào cải cách tư pháp của TP. Hồ Chí Minh và trên địa bàn cả nước. Các luật sư đã nghiêm túc tham gia vào các vụ án chỉ định theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng. Nhiều luật sư có uy tín của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã tham gia bào chữa nhiều vụ án lớn trong mấy năm vừa qua, không chỉ ở địa bàn TP. Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều tỉnh thành khác trong toàn quốc. Qua đó, thấy được trách nhiệm và uy tín của đội ngũ luật sư TP. Hồ Chí Minh trong việc đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp của đất nước.

5. Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác tự quản, thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý do Đảng, chính quyền giao phó, trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, kỷ luật luật sư, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng luật sư, qua đó, cũng đã góp phần vào việc xây dựng nghề luật sư và sự phát triển vững mạnh của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong hơn 10 năm vừa qua.

Về những khó khăn, tồn tại của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh được nêu trong báo cáo, chúng tôi cho rằng đó cũng là những khó khăn, tồn tại của nhiều Đoàn Luật sư trong cả nước, như trụ sở làm việc của Đoàn Luật sư chưa được Thành phố giao cho quyền sử dụng chính thức mà vẫn phải mượn của chính quyền Thành phố; công tác quản lý luật sư có nhiều diễn biến phức tạp, do số lượng luật sư ngày một phát triển đông hơn... Thường trực Liên đoàn chia sẻ với Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh về những vấn đề nêu trên.