Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Vi

Chiều ngày 18/4, tại trụ sở LĐLSVN, Đoàn kiểm tra sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng Đoàn đã đến làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam.


Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia Đoàn kiểm tra có ông Phạm Gia Túc - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Quang Thái - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo các vụ thuộc các cơ quan, ban, ngành Trung ương.Tại buổi làm việc, TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn LSVN đã báo cáo hoạt động của Liên đoàn sau 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng. Theo đó, ngay sau khi Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị được ban hành Đảng đoàn và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có thông báo đến các tổ chức đảng và các Đoàn luật sư trong toàn quốc để quán triệt đến các đảng viên và các luật sư thành viên, từ đó có sự nhận thức thống nhất về sự lãnh đạo và quan tâm của Đảng đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư. Trên cơ sở đó các tổ chức đảng, Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư sẽ có những đề xuất,kiến nghị với Đảng, chính quyền địa phương quan tâm tới Đoàn luật sư theo Kết luận 102 của Bộ Chính trị.


Nhiều tỉnh, thành ủy và Ủy ban nhân dân đã bố trí trụ sở làm việc cho Đoàn luật sư và hàng năm có hỗ trợ kinh phí cho Đoàn luật sư hoạt động thông qua việc lãnh đạo tỉnh giao cho Đoàn luật sư thực hiện một số nhiệm vụ chính trị pháp lý của tỉnh như: đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo v.v... Thông qua các hoạt động dó, đội ngũ luật sư cũng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhưng quan trọng hơn là thể hiện việc tham gia và sẵn sàng đóng góp vào những nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước, chính quyền và xã hội. Từ đó, uy tín của nghề luật sư và của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư dần được nâng lên và ghi nhận.


Trong những năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị pháp lý do các cơ quan Đảng, Nhà nước giao phó.


Về công tác xây dựng pháp luật thì hầu hết các dự thảo luật của Chính phủ, của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp chủ trì hay thẩm định đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham gia ý kiến đều được Liên đoàn Luật sư Việt Nam nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản hoặc tại các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm. Chỉ tính riêng năm 2018, Liên đoàn đã có ý kiến đóng góp với 28 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan. Thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2010 Liên đoàn Luật sư Việt Nam liên tục cử các luật sư tham gia rà soát các thủ tục hành chính đối với các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.


Cùng với hoạt động chung của Liên đoàn, các Đoàn luật sư đã triển khai nhiều hoạt động trong công tác góp ý xây dựng văn bản dự thảo luật các văn bản quy phạm pháp luật của các tỉnh, thành phố; đồng thời tham gia tích cực vào việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với người dân và cộng đồng xã hội. Nhiều Đoàn luật sư đã tích cực tổ chức tuyên truyền phổ biến Hiến pháp, pháp luật cho nhân dân tại địa phương, nhất là cho nhân dân các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa.


Hàng năm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cử nhiều luật sư của các đoàn luật sư tham gia trợ giúp pháp lý tại trụ sở tiếp dân Trung ương tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thanh tra Chính phủ để trợ giúp pháp lý cho người dân. Riêng ở Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội, mỗi ngày đều có từ 01 đến 02 luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho người dân một cách độc lập trên cơ sở pháp luật. Công tác này đã góp phần vào việc làm giảm số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân Trung ương đồng thời cũng giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Hiện nay, công tác này vẫn đang tiếp tục được duy trì, hoạt động đó sẽ vừa giúp được cho người dân và cũng vừa giúp được cho các cơ quan nhà nước.


Kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10 và kỷ niệm Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 hàng năm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát động trong toàn Liên đoàn về công tác trợ giúp pháp lý và tuyên truyền giáo dục pháp luật. Qua đó thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng của đội ngũ luật sư, gắn kết đội ngũ luật sư trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Qua hoạt động này, Liên đoàn đã gắn kết đội ngũ luật sư, góp phần quảng bá, nâng cao vị thế và hình ảnh của đội ngũ luật sư với cộng đồng xã hội.


Tuy nhiên, hoạt động hành nghề của các luật sư ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong toàn quốc cũng còn khó khăn. Có tới 30% đến 40% luật sư và tổ chức hành nghề luật sư thiếu việc làm, nhiều luật sư đã không sống được bằng nghề của mình, nguyên nhân chủ yếu là do môi trường hành nghề và cơ chế tố tụng còn chưa thuận lợi cho luật sư phát huy vai trò trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng; nguyên nhân thứ hai là mỗi luật sư cũng chưa nỗ lực, phấn đấu để xây dựng uy tín thương hiệu và niềm tin với khách hàng về khả năng cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng. Điều đó đã ảnh hưởng tới sự phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị mai đã biểu dương những cố gắng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam những năm vừa qua. So với các tổ chức có tính chất đặc thù thì Liên đoàn Luật