Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Vi

Chiều ngày 18/4, tại trụ sở LĐLSVN, Đoàn kiểm tra sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng Đoàn đã đến làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam.


Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia Đoàn kiểm tra có ông Phạm Gia Túc - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Quang Thái - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo các vụ thuộc các cơ quan, ban, ngành Trung ương.Tại buổi làm việc, TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn LSVN đã báo cáo hoạt động của Liên đoàn sau 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng. Theo đó, ngay sau khi Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị được ban hành Đảng đoàn và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có thông báo đến các tổ chức đảng và các Đoàn luật sư trong toàn quốc để quán triệt đến các đảng viên và các luật sư thành viên, từ đó có sự nhận thức thống nhất về sự lãnh đạo và quan tâm của Đảng đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư. Trên cơ sở đó các tổ chức đảng, Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư sẽ có những đề xuất,kiến nghị với Đảng, chính quyền địa phương quan tâm tới Đoàn luật sư theo Kết luận 102 của Bộ Chính trị.


Nhiều tỉnh, thành ủy và Ủy ban nhân dân đã bố trí trụ sở làm việc cho Đoàn luật sư và hàng năm có hỗ trợ kinh phí cho Đoàn luật sư hoạt động thông qua việc lãnh đạo tỉnh giao cho Đoàn luật sư thực hiện một số nhiệm vụ chính trị pháp lý của tỉnh như: đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo v.v... Thông qua các hoạt động dó, đội ngũ luật sư cũng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhưng quan trọng hơn là thể hiện việc tham gia và sẵn sàng đóng góp vào những nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước, chính quyền và xã hội. Từ đó, uy tín của nghề luật sư và của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư dần được nâng lên và ghi nhận.


Trong những năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị pháp lý do các cơ quan Đảng, Nhà nước giao phó.


Về công tác xây dựng pháp luật thì hầu hết các dự thảo luật của Chính phủ, của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp chủ trì hay thẩm định đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham gia ý kiến đều được Liên đoàn Luật sư Việt Nam nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản hoặc tại các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm. Chỉ tính riêng năm 2018, Liên đoàn đã có ý kiến đóng góp với 28 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan. Thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2010 Liên đoàn Luật sư Việt Nam liên tục cử các luật sư tham gia rà soát các thủ tục hành chính đối với các văn bản theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.


Cùng với hoạt động chung của Liên đoàn, các Đoàn luật sư đã triển khai nhiều hoạt động trong công tác góp ý xây dựng văn bản dự thảo luật các văn bản quy phạm pháp luật của các tỉnh, thành phố; đồng thời tham gia tích cực vào việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến với người dân và cộng đồng xã hội. Nhiều Đoàn luật sư đã tích cực tổ chức tuyên truyền phổ biến Hiến pháp, pháp luật cho nhân dân tại địa phương, nhất là cho nhân dân các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa.


Hàng năm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cử nhiều luật sư của các đoàn luật sư tham gia trợ giúp pháp lý tại trụ sở tiếp dân Trung ương tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thanh tra Chính phủ để trợ giúp pháp lý cho người dân. Riêng ở Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội, mỗi ngày đều có từ 01 đến 02 luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho người dân một cách độc lập trên cơ sở pháp luật. Công tác này đã góp phần vào việc làm giảm số vụ việc khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân Trung ương đồng thời cũng giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Hiện nay, công tác này vẫn đang tiếp tục được duy trì, hoạt động đó sẽ vừa giúp được cho người dân và cũng vừa giúp được cho các cơ quan nhà nước.


Kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10 và kỷ niệm Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 hàng năm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát động trong toàn Liên đoàn về công tác trợ giúp pháp lý và tuyên truyền giáo dục pháp luật. Qua đó thể hiện tinh thần phục vụ cộng đồng của đội ngũ luật sư, gắn kết đội ngũ luật sư trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Qua hoạt động này, Liên đoàn đã gắn kết đội ngũ luật sư, góp phần quảng bá, nâng cao vị thế và hình ảnh của đội ngũ luật sư với cộng đồng xã hội.


Tuy nhiên, hoạt động hành nghề của các luật sư ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong toàn quốc cũng còn khó khăn. Có tới 30% đến 40% luật sư và tổ chức hành nghề luật sư thiếu việc làm, nhiều luật sư đã không sống được bằng nghề của mình, nguyên nhân chủ yếu là do môi trường hành nghề và cơ chế tố tụng còn chưa thuận lợi cho luật sư phát huy vai trò trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng; nguyên nhân thứ hai là mỗi luật sư cũng chưa nỗ lực, phấn đấu để xây dựng uy tín thương hiệu và niềm tin với khách hàng về khả năng cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng. Điều đó đã ảnh hưởng tới sự phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ luật sư ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị mai đã biểu dương những cố gắng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam những năm vừa qua. So với các tổ chức có tính chất đặc thù thì Liên đoàn Luật sư Việt Nam sinh sau, mới thành lập được gần 10 năm, nhưng sự đóng góp để khẳng định vai trò của Liên đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư cả nước là rất to lớn. Điều này không những Đảng và Nhà nước mà cả xã hội ghi nhận.


Phải nói rằng Liên đoàn Luật sư, các tổ chức và đội ngũ luật sư có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, đã làm thay đổi hẳn nhận thức của xã hội đối với nghề luật sư và đội ngũ luật sư, nhất là trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, trong đó, yêu cầu xây dựng một đội ngũ luật sư có đạo đức, có chuyên môn là yêu cầu tất yếu trong một xã hội phát triển.


Các chức năng của luật sư thể hiện trong Luật Luật sư đã hình thành, vận hành và ngày càng rõ ràng hơn trong đời sống xã hội.


Liên đoàn có vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam. Các đạo luật quan trọng đều có sự tham gia góp ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Sự tham gia của Liên đoàn vào cải cách hành chính, đặc biệt la việc rà soát thủ tục hành chính hay trợ giúp pháp lý miễn phí Liên đoàn đã làm khá tốt.


Các chức năng xã hội của luật sư rất cao cả, đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của công dân. Liên đoàn cần trên cơ sở chức năng cao cả này để vận động, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho đội ngũ luật sư.


Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần làm cầu nối quan trọng giữa Đảng với đội ngũ luật sư Việt Nam. Trách nhiệm quan trọng của Liên đoàn là xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho luật sư. Việc hoàn thiện Bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp luật sư là rất quan trọng, Liên đoàn cần từng bước sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện Bộ quy tắc này.


Về trách nhiệm của Đảng đoàn, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: trách nhiệm cao nhất của Đảng đoàn là đảm bảo định hướng chính trị của Liên đoàn đối với đội ngũ luật sư, đảm bảo đội ngũ luật sư phải tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho Liên đoàn là tập hợp đội ngũ luật sư cùng đóng góp cho quá trình phát triển đất nước. Luật sư có đóng góp rất lớn, có những vụ án luật sư đã làm thay đổi hẳn tính chất vụ án, đã góp phần loại bỏ dần quan niệm về “án bỏ túi”, đã làm cho công lý được bảo vệ, tạo niềm tin ngày càng lớn trong cộng đồng, xã hội.


Đảng đoàn cần quan tâm đến việc quản lý đội ngũ luật sư. Nguyên tắc chung là “Bao quát, kịp thời và Hiệu quả”. Liên đoàn cần quan tâm đặc biệt tới việc hình thành đội ngũ luật sư đầu đàn, “đàn anh” để dìu dắt, giáo dục lớp luật sư trẻ.


Kết thúc phát biểu của mình, bà Trương Thị Mai chúc Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ luật sư trong cả nước phát huy những kết quả đã có, phấn đấu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ cao cả của mình, góp phần nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.Liên đoàn Luật sư Việt Nam


54 views0 comments