Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Vi

Chiều ngày 18/4, tại trụ sở LĐLSVN, Đoàn kiểm tra sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng Đoàn đã đến làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam.


Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia Đoàn kiểm tra có ông Phạm Gia Túc - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Quang Thái - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo các vụ thuộc các cơ quan, ban, ngành Trung ương.


 Đại diện lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương tại buổi làm việc
Đại diện lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn LSVN đã báo cáo hoạt động của Liên đoàn sau 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng. Theo đó, ngay sau khi Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị được ban hành Đảng đoàn và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có thông báo đến các tổ chức đảng và các Đoàn luật sư trong toàn quốc để quán triệt đến các đảng viên và các luật sư thành viên, từ đó có sự nhận thức thống nhất về sự lãnh đạo và quan tâm của Đảng đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư. Trên cơ sở đó các tổ chức đảng, Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư sẽ có những đề xuất,kiến nghị với Đảng, chính quyền địa phương quan tâm tới Đoàn luật sư theo Kết luận 102 của Bộ Chính trị.


 TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLSVN báo cáo hoạt động của LĐLSVN sau 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị.
TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLSVN báo cáo hoạt động của LĐLSVN sau 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị.

Nhiều tỉnh, thành ủy và Ủy ban nhân dân đã bố trí trụ sở làm việc cho Đoàn luật sư và hàng năm có hỗ trợ kinh phí cho Đoàn luật sư hoạt động thông qua việc lãnh đạo tỉnh giao cho Đoàn luật sư thực hiện một số nhiệm vụ chính trị pháp lý của tỉnh như: đóng góp vào công tác xây dựng pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo v.v... Thông qua các hoạt động dó, đội ngũ luật sư cũng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhưng quan trọng hơn là thể hiện việc tham gia và sẵn sàng đóng góp vào những nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước, chính quyền và xã hội. Từ đó, uy tín của nghề luật sư và của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư dần được nâng lên và ghi nhận.

Trong những năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị pháp lý do các cơ quan Đảng, Nhà nước giao phó.


Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại buổi làm việc
Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại buổi làm việc

Về công tác xây dựng pháp luật thì hầu hết các dự thảo luật của Chính phủ, của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp chủ trì hay thẩm định đ