Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam họp phiên lần thứ XI

Sáng ngày 27/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III họp phiên lần thứ XI.

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam điều hành phiên họp


Phiên họp diễn ra dưới sự điều hành của Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, gồm: Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Luật sư, Tiến sĩ Lưu Tiến Dũng; Luật sư Nguyễn Hải Nam; Tiến sĩ, Luật sư Đào Ngọc Chuyền, cùng sự tham gia của các Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ XI nhiệm kỳ III


Tại phiên họp, các Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Trong đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thông qua nội dung hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; thông qua tờ trình về việc thu phí thành viên và nghị quyết về thu phí thành viên theo quy định của Điều lệ Liên đoàn để trình Hội đồng Luật sư toàn quốc; thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Liên đoàn từ sau Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III đến nay để báo cáo Hội đồng Luật sư toàn quốc và thông qua nội dung làm việc với Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, phiên họp lần thứ XI nhiệm kỳ III của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp.

57 views0 comments