Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam họp Phiên thứ XX - Nhiệm kỳ II

Chiều ngày 10/01/2018, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN), Ban Thường vụ LĐLSVN đã họp phiên thứ XX - Nhiệm kỳ II. Phiên họp đã thông qua một số nội dung quan trọng và thống nhất phương hướng hoạt động năm 2018 của LĐLSVN để trình Hội đồng Luật sư toàn quốc.


Thường trực LĐLSVN chủ trì phiên họp Ban Thường vụ lần thứ 20, Nhiệm kỳ II
Thường trực LĐLSVN chủ trì phiên họp Ban Thường vụ lần thứ 20, Nhiệm kỳ II

Tham dự phiên họp có LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch LĐLSVN; cùng các Phó Chủ tịch LĐLSVN: Nguyễn Văn Chiến, Phan Trung Hoài, Nguyễn Văn Trung, cùng các thành viên trong Ban Thường vụ LĐLSVN.


Tại phiên họp, LS. Đỗ Ngọc Thịnh đã nhấn mạnh về công tác tổ chức và nhân sự năm 2017 của LĐLSVN: “Chúng ta đã tiếp tục hoàn thiện về sửa đổi điều lệ, sửa đổi quy chế xử lý kỷ luật... Về mặt nhân sự đã bầu được Phó Chủ tịch Liên đoàn, củng cố được Tổng Thư ký Liên đoàn. Như vậy, về công tác tổ chức đã tiến thêm một bước”.


Các ủy viên Ban Thường vụ LĐLSVN biểu quyết nhất trí các nội dung bàn thảo
Các ủy viên Ban Thường vụ LĐLSVN biểu quyết nhất trí các nội dung bàn thảo

Bên cạnh đó, phiên họp đã tập trung vào một số nội dung quan trọng mà LĐLSVN sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới, như: thảo luận, thông qua báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch công tác tài chính năm 2018 của LĐLSVN; thông qua báo cáo kết quả kiểm toán công tác tài chính năm 2017; xem xét tờ trình của Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật về việc đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân; xem xét giải quyết việc khiếu nại, tố cáo đối với một số trường hợp, và xem xét tờ trình của Ủy ban Kinh tế, tài chính về khu đất xây dựng Trụ sở của LĐLSVN.


Cuối phiên họp, các Ủy viên Ban Thường vụ tham dự phiên họp đã nhất trí với các nội dung được đưa ra bàn thảo./.


VP LĐLSVN

8 views0 comments