Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam họp phiên thứ XXVII

Tại phiên họp, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Ban Thường vụ đã thông qua Báo cáo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của LĐLSVN; Báo cáo tài chính năm 2014 và phê duyệt kế hoạch thu chi tài chính năm 2015 của LĐLSVN kèm Báo cáo kết quả kiểm toán công tác tài chính năm 2014 của LĐLSVN; Kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế về luật lao động, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8/2015. Đối với Đề án Trường đào tạo Luật sư Việt Nam, các đại biểu cơ bản nhất trí với Tờ trình kèm Dự thảo Đề án Trường đào tạo Luật sư Việt Nam và giao Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, phổ biến pháp luật chịu trách nhiệm hoàn chỉnh Dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Ban Thường vụ tại phiên họp trình Lãnh đạo Liên đoàn ký gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phiên họp đã kết luận đồng ý với Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Dự án JPP; Kế hoạch thực hiện bồi dưỡng bắt buộc năm 2015 của LĐLSVN, giao Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, phổ biến pháp luật bổ sung hoàn chỉnh Kế hoạch trên cơ sở kế hoạch của các Đoàn luật sư gửi LĐLSVN để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ và Hội đồng Luật sư toàn quốc về công tác này. Trên cơ sở báo cáo và hồ sơ khen thưởng do các Đoàn luật sư và các đơn vị trình, Ban Thường vụ quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam” dịp này cho 07 luật sư; tặng Bằng khen năm 2014 cho các Đoàn luật sư đề nghị nhưng đã hoàn thành việc nộp phí thành viên Liên đoàn năm 2014 trên 90%; tặng Bằng khen năm 2014 cho 33 tổ chức hành nghề luật sư, 03 đơn vị trực thuộc LĐLSVN, 59 luật sư và 04 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc năm 2014; tặng Bằng khen đột xuất cho Trung tâm Tư vấn pháp luật – LĐLSVN và 02 luật sư thành viên của Trung tâm vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2014. Cũng tại phiên họp này, các Ủy viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thống nhất về một số nội dung quan trọng khác và kết luận giải quyết đối với các trường hợp khiếu nại liên quan đến luật sư. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sau một ngày làm việc, phiên họp thứ XXVII của Ban Thường vụ LĐLSVN đã kết thúc thành công.

Bảo Hương


27 views0 comments