BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM HỌP PHIÊN XVIII - NHIỆM KỲ II

Theo Kế hoạch hoạt động năm 2017, chiều 26/10/2017, tại Nhà khách Quốc hội, số 27A phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã họp Phiên thứ XVIII – Nhiệm kỳ II.


Ban Chủ trì Phiên họp XVIII - Nhiệm kỳ II
Ban Chủ trì Phiên họp XVIII - Nhiệm kỳ II

Chủ trì Phiên họp gồm: Luật sư – Tiến sỹ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Luật sư Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.


Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp

Phiên họp tập trung vào một số nội dung quan trọng mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: Xem xét tờ trình của Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật về việc đề nghị khen thưởng đối với các đối tượng thỏa mãn các tiêu chí theo quy định của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; xem xét giải quyết việc khiếu nại, tố cáo đối với một số trường hợp; xem xét tờ trình của Ủy ban Kinh tế, tài chính về khu đất xây dựng Trụ sở của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.


LS. Nguyễn Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ,
LS. Nguyễn Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ nhiệm UB Khen thưởng, kỷ luật trình bày Tờ trình

Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nghe, cho ý kiến và biểu quyết nội dung khen thưởng luật sư trên cơ sở Tờ trình của đại diện Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật do Luật sư Nguyễn Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban trình bày; xem xét, cho ý kiến đối với một số vụ việc luật sư bị khiếu nại tố cáo trên cơ sở trình bày của Luật sư Nguyễn Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hải Phòng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật.


LS. Nguyễn Huy Thành báo cáo một số vụ việc tại Phiên họp
LS. Nguyễn Huy Thành báo cáo một số vụ việc tại Phiên họp

Ban Thường vụ cũng xem xét thấu đáo và cho ý kiến về Tờ trình của Ủy ban Kinh tế, tài chính đối với khu đất dự kiến xây dựng Trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Luật sư Nguyễn Quỳnh Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, tài chính trình bày.


Trên cơ sở đề xuất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đối với các cơ quan chức năng về việc bố trí quỹ đất xây Trụ sở làm việc, đầu tháng 10/2017, Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội đã có văn bản thông báo với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trong đó gợi ý khu đất tại quận Bắc Từ Liêm để Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét, nghiên cứu và tiếp tục đề xuất để UBND thành phố Hà Nội ra quyết định chính thức về việc bố trí quỹ đất xây dựng Trụ sở của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.


Luật sư Nguyễn Quỳnh Anh, Ủy viên Ban Thường vụ,
Luật sư Nguyễn Quỳnh Anh, Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài Chính trình bày trước Ban Thường vụ 


Các Ủy viên Ban thường vụ biểu quyết 100% nhất trí các nội dung của Phiên họp
Các Ủy viên Ban thường vụ biểu quyết 100% nhất trí các nội dung của Phiên họp

Cuối phiên họp, các Ủy viên Ban Thường vụ nhất trí 100% với các nội dung được đưa ra bàn thảo, giao Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật và Ủy ban Kinh tế, tài chính tiếp tục tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Ban Thường vụ và chỉnh sửa các nội dung văn bản liên quan./.


VP tổng hợp tại Phiên họp XVIII - Nhiệm kỳ II     

5 views0 comments