CÂU LẠC BỘ LUẬT SƯ TMQT: MỜI THAM DỰ HỘI THẢO


Thời gian tham dự hội thảo sẽ được tính vào thời gian tham gia bồi dưỡng bắt buộc của Luật sư theo Thông tư 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp. Ông/ Bà đăng ký tham dự xin vui lòng lựa chọn Chấp nhậntrước 17h00 thứ Năm ngày 22/06/2017.

Thông tin đăng ký bao gồm: Họ tên, đơn vị công tác, số điện thoại, số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ luật sư và tên đoàn luật sư (nếu có).

Trong trường hợp Ông/ Bà có gì thắc mắc, xin vui lòng liên hệ cô Yến Nguyễn tại số điện thoại 0973.603.942.

*** Phí tham dự xin vui lòng chuyển khoản:

Tên tài khoản: CAU LAC BO LUAT SU TM QUOC TE VIET NAM

Số tài khoản: 211 10 000 973 756

Ngân hàng: BIDV, chi nhánh Hà Nội

Nội dung: Tên người chuyển tiền, phí tham dự hội thảo 23/6

Câu lạc bộ rất hân hạnh được đón tiếp Ông/ Bà tại buổi hội thảo.

3 views0 comments