Công văn của Đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn về việc phản đối ý kiến của ông Đỗ Văn Đương

Công văn của Đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn về việc phản đối ý kiến của ông Đỗ Văn Đương
14 views0 comments