Công văn của Đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn về việc phản đối ý kiến của ông Đỗ Văn Đương

Công văn của Đoàn luật sư tỉnh Lạng Sơn về việc phản đối ý kiến của ông Đỗ Văn Đương
12 views0 comments

Recent Posts

See All