Công văn của LĐLSVN gửi Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị xem xét sửa đổi Điều 38 Thông tư 28/2014/TT-BCA

84 views0 comments