Công văn số 438/LĐLSVN-BVQLLS về việc ĐNKT và ĐNĐTHV của một số ĐT hành hung LS đang hành nghề

Công văn số 438/LĐLSVN-BVQLLS về việc đề nghị khởi tố và đề nghị điều tra hành vi của một số đối tượng hành hung gây thương tích và cướp tài sản của luật sư đang hành nghề:


2 views0 comments