Cơ quan Điều tra hình sự khu vực – Tổng cục CNQP giải quyết kịp thời kiến nghị của LĐLSVN

Ngày 22/6/2015, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được Đơn kiến nghị của luật sư Đoàn Văn Phương thuộc Đoàn luật sư thành phố Hải Phòng đề nghị giải quyết yêu cầu cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư. Theo Đơn kiến nghị, luật sư Phương nhận bào chữa miễn phí cho ông Lê Minh Phương - người bị Cơ quan Điều tra hình sự khu vực - Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng khởi tố về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Ngày 10/6/2015, luật sư Phương đã đến trụ sở Cơ quan Điều tra hình sự khu vực - Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng gặp trực tiếp Điều tra viên Phùng Viết Quyến để nộp các giấy tờ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận bào chữa gồm: Giấy giới thiệu, bản chụp Thẻ luật sư, Chứng chỉ hành nghề luật sư và đơn yêu cầu của bị can. Tuy nhiên, theo trình bày của luật sư Phương thì Điều tra viên Quyến không nhận với 02 lý do: (1) Lãnh đạo nghỉ phép không biết bao giờ quay lại cơ quan làm việc và không ủy quyền cho ai nên không ai ký Giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư; (2) Người ký Giấy giới thiệu và người được giới thiệu là một người – không hợp hiến, hợp pháp, nên yêu cầu cơ quan quản lý luật sư ký giấy giới thiệu luật sư.

Sau khi nhận được Đơn kiến nghị của luật sư Phương, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã gửi Công văn số 204/LĐLSVN-UBBVLS ngày 29/06/2015 về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Đoàn Văn Phương tới Cục trưởng Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng; Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 5; Cơ quan Điều tra hình sự khu vực – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đề nghị lãnh đạo các cơ quan nói trên trong phạm vi chức năng, thẩm quyền và trên cơ sở tôn trọng các quy định của pháp luật xem xét, chỉ đạo giải quyết sớm yêu cầu cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Phương.

Ngày 09/7/2015 và ngày 10/7/2015, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nhận được Công văn số 59/VKS của Viện kiểm sát quân sự quân khu 5 về việc phúc đáp Công văn 204/LĐLSVN-UBBVLS và Công văn số 625/CV-P2 của Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Đoàn Văn Phương. Theo Công văn số 625/CV-P2 của Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, qua nghiên cứu, xác minh, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thấy nội dung Đơn kiến nghị của luật sư Đoàn Văn Phương là có căn cứ, Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Cơ quan Điều tra hình sự khu vực – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Phương.

Ngày 24/06/2015, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực – Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Đoàn Văn Phương để tham gia vụ án, bào chữa cho bị can Lê Minh Phương.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, phối hợp kịp thời của Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5; Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng về vụ việc nêu trên.

Công văn số 59/VKS của Viện kiểm sát quân sự quân khu 5
Công văn số 59/VKS của Viện kiểm sát quân sự quân khu 5

Công văn số 625/CV-P2 về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho Luật sư Đoàn Văn Phương của Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng
Công văn số 625/CV-P2 về việc cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho Luật sư Đoàn Văn Phương của Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng

342 views0 comments