Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc với LĐLSVN

Ngày 12/2, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.


Cùng đi với Chủ tịch Trần Thanh Mẫn có đồng chí Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch và một số cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cũng tham dự buổi làm việc này.


Đưa tin về buổi làm việc còn có một số cơ quan truyền thông của Trung ương và Hà Nội.


LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng các phó chủ tịch Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Ban Thường vụ và cán bộ lãnh đạo các uỷ ban, nhân viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đón tiếp Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và các vị trong đoàn.


Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp Chủ tịch Trần Thanh Mẫn
Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp Chủ tịch Trần Thanh Mẫn

Tại buổi làm việc, thay mặt cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh đã báo cáo tóm tắt với Chủ tịch Trần Thanh Mẫn về tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, những kết quả đã đạt được của đội ngũ luật sư Việt Nam những năm vừa qua.


Quang cảnh buổi đón Chủ tịch Trần Thanh Mẫn
Quang cảnh buổi đón Chủ tịch Trần Thanh Mẫn

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định: Sau hơn 9 năm được thành lập cho đến nay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tạo lập được niềm tin với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội qua các kết quả đạt được trong công tác và hoạt động, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý do Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao phó. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội với đội ngũ luật sư. Uy tín của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ luật sư Việt Nam trước Nhà nước và xã hội dần được khẳng định và từng bước được nâng cao, thể hiện trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ lợi ích của tổ chức và cá nhân và tham gia nhiều hoạt động pháp lý, xã hội khác… Liên đoàn cũng đã quan tâm phát triển đội ngũ, cho tới nay đã có trên 12.500 luật sư trên cả nước.


Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng biểu dương đội ngũ luật sư đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng thời cũng nhắc nhở một bộ phận không nhỏ luật sư thời gian qua có biểu hiện chưa tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, còn có vi phạm qua việc đăng trên mạng xã hội những thông tin trái với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đây là vấn đề Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần quan tâm khắc phục.


Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phối hợp rất hiệu quả của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng MTTQ Việt Nam trong việc thực hiện chương trình số 01 về giám sát và phản biện xã hội, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.


Chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN Đỗ Ngọc Thịnh
Chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN Đỗ Ngọc Thịnh

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch MTTQ Việt Nam đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III; Thực hiện nghiêm túc Quyết định 09 của Bộ Chính trị và Quyết định 123 của Chính phủ; Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ luật sư, đặc biệt quan tâm tới giáo dục đạo đức nghề nghiệp luật sư; Quan tâm bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; Ban hành các văn bản rà soát chất lượng đội ngũ luật sư để cùng với việc phát triển về số lượng, cần đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư trên cả nước; Tổng kết trao đổi kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức và luật sư có thành tích, có nhiều cống hiến.


Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng Liên đoàn Luật sư Việt Nam bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn
Chủ tịch MTTQ Việt Nam tặng Liên đoàn Luật sư Việt Nam bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn

Liên đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư Việt Nam cần tiếp tục tích cực tham gia xây dựng pháp luật, tránh tình trạng xây dựng mà không thông qua được; tích cực tham gia bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần giảm số lượng các án oan sai; tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân, tạo điều kiện để người dân tham gia vào hoạt động phát triển kinh tế, xã hội.


Chủ tịch cũng nhắc nhở Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng cần quan tâm tới công tác tuyên truyền về cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai Hoa Kỳ - Triều Tiên sắp tới, cần tuyên truyền đúng hướng, tránh để các thế lực thù địch tuyên truyền, xuyên tạc.


Công tác đối ngoại của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng phải hướng tới  mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng để có các luật sư giỏi về luật thương mại quốc tế, có các chuyên gia giỏi để khắc phục được tình trạng phải thuê luật sư nước ngoài.


Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với đại biểu
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với đại biểu

Nhân dịp đầu năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam gửi đến lãnh đạo và toàn thể đội ngũ luật sư Việt Nam cùng gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc để năm 2019 là năm đại thắng lợi của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.


Thay mặt cho đội ngũ luật sư, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh hứa với Chủ tịch Trần Thanh Mẫn là Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ thể hiện đầy đủ trách nhiệm là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, luôn thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao phó.


Văn phòng Liên đoàn Luật sư VN

6 views0 comments